mgr biotechnologii Kryspin Andrzejewski

"Wpływ jednostronnego uszkodzenia kompleksu nigrostriatalnego na nerwową i chemiczną regulację oddychania"

Promotor: Dr hab. Katarzyna Kaczyńska
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Członkowski oraz Prof. dr hab. Jacek Przybylski


Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)