Dyrekcja i Rada Naukowa IMDiK, w tym i poza tym liczne grono pracujących w Instytucie przyjaciół, z wielkim żalem przyjęły wiadomość, iż w sobotę, dn.  19.11.2016 r. zmarł Profesor Krzysztof Wędzony, wybitny neurofarmakolog, Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, członek naszej Rady.
Nie czas i nie nastrój na schematyczne wyliczanie jego wszechstronnych osiągnięć.
Krzysztof Wędzony był uczonym uniwersalnym, wielkim znawcą nauk  o życiu,  a jednocześnie wybitnym egzekutorem prozy życia dla dobra nauki.  
Odszedł w pełni sił twórczych. Jego śmierć była szokiem dla wszystkich, którzy mieli sposobność zetknąć się z Jego niespożytą, mądrą i przyjazną energią, najwyraźniej pochodzącą z mnogości źródeł, jej promienie dotykały bowiem różnych dziedzin życia.
Interesował się literaturą, sztuką, muzyką, w każdej z dziedzin której dotknął stawał się  żarliwym odbiorcą i wysmakowanym, twórczym komentatorem.  
Był zawsze w biegu, w niekończącym się maratonie skutecznie przewodził wszystkim, którzy dążyli ku lepszej nauce i głębszemu przeżywaniu. Maratonu nie ukończył, Nauka straciła Przewodnika którego trudno będzie zastąpić …
 
Jan Albrecht