mgr biologii Marta Cąkała-Jakimowicz

"Odpowiedź komórek regionalnych węzłów chłonnych szczura na pierwotne i wtórne zakażenie skóry Staphylococcus epidermidis."

Promotor: Prof. dr hab. Waldemar Lech Olszewski
Recenzenci: Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat oraz Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)