mgr chemii Marek Konop

"Wpływ keratynowych bioopatrunków na proces gojenia ran chirurgicznych u myszy zdrowych i z jatrogennie wywołaną cukrzycą."

Promotor: Prof. dr hab. Lidia Rudnicka
Promotor Pomocniczy: dr Joanna Czuwara
Recenzenci: Dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska oraz dr hab. Barbara Zegarska

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.docx)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)