Temat/Opiekun naukowy/Zakład Kandydat na studia doktoranckie

Punkty uzyskane przez kandydata

Uwagi

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA

Dr hab. Magdalena Zielińska

Zakład Neurotoksykologii

Karolina Orzeł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii - biologia.

Planowany termin zakończenia studiów 30.09.2017r.

 43,8

Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

Rola mutacji w genie GDAPL w patogenezie choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański

Zespół Nerwowo-Mięśniowy

Mgr Katarzyna Binięda

Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii - biologia.

10 lipca 2014r. uzyskała tytuł magistra

 45  Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

Udział receptora glutaminianergicznego NMDA w mechanizmach neurotoksyczności rozwojowej nanocząstek srebra

Dr hab. Lidia Strużyńska

Zakład Neurochemii - Pracownia Patoneurochemii

Mgr Mikołaj Sałek

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - biotechnologia.

11 kwietnia 2017r. uzyskał tytuł magistra.

 41,2  Kandydatka zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

Farmakokinetyka choliny i jej wybranych pochodnych po podaniu doustnym.

Prof. dr hab. Paweł Grieb

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Mgr inż. Anna Zawadzka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Żywności - technologia żywności i żywienie człowieka.

17 października 2016 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera.

 14,2  Kandydatka nie  zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa.

Dr hab. Paweł Bieganowski

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Iga Dalidowska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - biotechnologia drobnoustrojów.

Planowany termin ukończenia studiów 30 września 2016

 38,4  Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Pracownia Biologii Molekularnej

Piotr Wojtyniak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Rolnictwa i Biologii - biologia.

Planowany termin zakończenia studiów 30.09.2016r.

 41,6  Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

                                                                                                                                                             im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 

 Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

 

Plik do pobrania.