Program wykładów

 
W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wszystkie wykłady dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są w formie on-line.

 

     Data

   Wykładowca

          Tytuł wykładu

19.01.2021

Prof. Krzysztof Zabłocki

Laboratory of Cellular Metabolism, Department of Biochemistry, Nencki Institute of Experimental Biology

“Principles of bioenergetics.”

26.01.2021

Prof. Krzysztof Zabłocki

Laboratory of Cellular Metabolism, Department of Biochemistry, Nencki Institute of Experimental Biology

“Principles of intracellular calcium signaling.”

2.02.2021

Dr Michał Węgrzynowicz

Laboratory of Molecular Basis of Neurodegeneration, MMRC

“Arginine in healthy and diseased brain.”

9.02.2021

Dr Michał Węgrzynowicz

Laboratory of Molecular Basis of Neurodegeneration, MMRC

“When proteins go bad: misfolding, aggregation and neurodegeneration.”

16.02.2021

Dr Anna Barczak

Department of Neurodegenerative Disorders, MMRC

“Gender-brain-neurodegeneration”

23.02.2021

Dr Anna Czarnecka

Department of Neurotoxicology, MMRC

"Cholesterol metabolism in the physiology and pathology of the central nervous system."

2.03.2021

Dr hab. Grzegorz Czapski 

Department of Cellular Signalling, MMRC

“Biochemistry of oxidative stress.”