Praca

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

REKRUTACJA NA STANOWISKO

SPECJALISTA

w Pracowni Inżynierii Białek

 

Nabór do projektu badawczego NCBR „OneHealthapproach to sustainableprevention and treatment of infectiousdiseases” (NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019), realizowanego w Pracowni Inżynierii Białek, IMDiK PAN w Warszawie.

 

Miasto: Warszawa

Data ogłoszenia: 18.01.2021 r.

Termin składania ofert: 05.02.2021 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: mikrobiologia, biologia strukturalna, biotechnologia, biochemia.

 

Zakres podstawowych zadań w ramach stanowiska pracy:

 • Prowadzenie badań z zakresu inżynierii białek, tj. klonowanie genów, nadprodukcja białek rekombinowanych w E. coli, oczyszczanie białek, badanie aktywności enzymatycznej otrzymanych białek rekombinowanych,
 • Analiza wyników badań i ich dokumentacja, rzetelne gromadzenie i przechowywanie danych,
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji, komunikatów konferencyjnych, manuskryptów.

Wymaganianiezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek biologia lub pokrewne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia badań w laboratorium biotechnologicznym/biologii molekularnej;
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym konsorcjum).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-        Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-        W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-        Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-        Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-        Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-        Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-        Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane

maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną usunięte.

-        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-        W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-        Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-        Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-        Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-        W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

 

Składanie dokumentów:

 • Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (format .pdf): list motywacyjny i CV;
  • Termin składania dokumentów: 05.02.2021
  • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Numer postępowania: PIB-111-1/2021
  • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: koniec lutego 2021 r.
  • Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2021 r.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona również w języku angielskim.

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora instytutu

z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

 

Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 12.01.2021 r.

Termin składania ofert: 08.02.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa lutego br.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2021 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: fizjologia stosowana, kardiologia, choroby metaboliczne, wysiłek fizyczny

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej, do realizacji zadań statutowych Zakładu, udziału w prowadzonych w Zakładzie projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

 

Obecna tematyka badawcza Zakładu Fizjologii Stosowanej

W Zakładzie Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN prowadzone są badania dotyczące neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne (np. wysiłek fizyczny, suplementy żywieniowe, hipoksja) i patogeny u ludzi zdrowych w różnym wieku i zróżnicowanej wydolności fizycznej oraz pacjentów z chorobami układu krążenia i metabolicznymi (cukrzyca typu II). W szczególności w ostatnich latach badania te koncentrowały się na:

1. identyfikacji wirusów, ich rozpowszechnienia jak również ocenie zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej;

2. nieinwazyjnej ocenie odruchów sercowo-naczyniowych związanych z funkcjonowaniem układu autonomicznego u chorych z kardiomiopatią;

3. badaniach obciążenia układu krążenia w czasie wysiłków statycznych wykonywanych na platformie wibracyjnej przez osoby z chorobą Parkinsona;

4. patomechanizmie powysiłkowej bolesności mięśni kończyn dolnych u biegaczy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • kierowanie Zakładem,
 • kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,
 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,
 • nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników zakładu,
 • zdobywanie finansowania projektów badawczych,
 • przygotowanie publikacji naukowych.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych,
 • posiadanie co najmniej jednej pracy oryginalnej opublikowanej po habilitacji w czasopiśmie/czasopismach naukowych o łącznym IF≥6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym;
 • potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe;
 • wcześniejsze samodzielne kierowanie zespołem badawczym lub projektem badawczym finansowanym z funduszy pozainstytutowych;
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym – w tym z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym,
 • znajomość tematyki metodologii badań USG serca, EKG, testów wysiłkowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji z zakresu kardiologii oraz przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauki,
 • doświadczenie w merytorycznej opiece nad doktorantami i nad studentami,
 • odbycie staży podoktorskich.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy klinicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz popularyzacji nauki,
 • doświadczenie jako stypendysta europejskich grantów edukacyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami europejskimi oraz udział w tworzeniu programów europejskich.

 

Oferujemy:

 • samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który składa się z 6 samodzielnych pracowników naukowych, 5 doktorów, 1 pracownika technicznego, 1 pielęgniarki i sekretarki,
 • w pełni wyposażone pracownie do badań wysiłkowych i spoczynkowych ludzi (ergometria, spirometria, EKG, USG),
 • laboratorium biochemiczne (oznaczenia hormonów i metabolitów),
 • przyjazne środowisko pracy,
 • umowa o pracę (pełny etat) i powierzenie funkcji kierownika ZFS – dotyczy osób spoza Instytutu,
 • powierzenie funkcji kierownika i ewentualny awans – dotyczy osób zatrudnionych obecnie w IMDiK PAN na pełen etat.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do Dyrektora o objęcie stanowiska wraz z powierzeniem funkcji objętej konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata/-tki wymagane do objęcia danego stanowiska oraz funkcji;
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
 • opisany przez kandydata/-tkę przebieg pracy zawodowej,
 • list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
 • kopia dyplomu - dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia lub tytułu naukowego;
 • spis publikacji, ze wskazaniem opublikowanych po habilitacji;
 • opis planowanej strategii zarządzania kadrą oraz finansowania, funkcjonowania i rozwoju jednostki, o kierowanie którą ubiega się kandydat/-ka;
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie pierwszym miejscem pracy kandydata/-ki a powierzoną funkcję kierownika kandydat/-tka będzie pełnić w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych.

 

Składanie dokumentów:

 Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów sporządzonych w języku polskim do dnia 08.02.2021 r.

w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105

oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  08.02.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-1/2021.

Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN- oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Trybem przeprowadzania konkursu na sprawowanie funkcji kierownika jednostki naukowej w IMDiK” oraz z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-     Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-     W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-     Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne/konkurs, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-     Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne/konkursowe a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-     Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-     Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-     W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-     Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-     Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-     W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.


 

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc

(asystent lub adiunkt*)

*zależnie od kwalifikacji kandydata

 

Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS nr 2018/30/E/NZ1/00144 pt. „Rola arginazy 2 wfunkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,

realizowanego w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

 

 • Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 • Data ogłoszenia: 12.01.2021
 • Termin składania ofert: 07.02.2021
 • Link do strony: www.imdik.pan.pl
 • Słowa kluczowe: post-doc, adiunkt, choroba Huntingtona, neurodegeneracja, agregacja, mikroskopia, metabolizm, in vivo

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

Badania prowadzone w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji służą określeniu powiązań pomiędzy molekularnymi, komórkowymi i funkcjonalnymi fenotypami określonych populacji komórek ośrodkowego układu nerwowego a ich podatnością lub odpornością na patologię w wybranych schorzeniach neurologicznych. Poszukujemy kandydata na stanowisko typu post-doc w projekcie mającym na celu scharakteryzowanie funkcji arginazy 2 w prążkowiu (regionie mózgu szczególnie bogatym w to białko), w odniesieniu do jej komórkowej oraz subkomórkowej lokalizacji, a także wyjaśnienie znaczenia ubytku tego enzymu dla patogenezy choroby Huntingtona (schorzenia w sposób specyficzny dotykającego prążkowia). Projekt prowadzony jest z użyciem transgenicznych mysich modeli niedoboru arginazy 2 oraz choroby Huntingtona, przy multidyscyplinarnym podejściu badawczym obejmującym m. in. metody in vivo, jakościową i ilościową mikroskopię, oraz celowane i wielkoskalowe techniki biochemii białek i związków drobnocząsteczkowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • nadzór nad hodowlą transgenicznych linii mysich używanych w projekcie
 • planowanie i wykonywanie procedur in vivo
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii/biologiimolekularnej/obrazowania mikroskopowego
 • analiza uzyskiwanych danych
 • prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu
 • realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

 

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych, uzyskany po31 grudnia 2013,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR,
 • udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej oraz histologii (np. izolacja DNA, RNA, białek i związków drobnocząsteczkowych; frakcjonowanie białek i struktur subkomórkowych; western blot;qPCR;immunohistochemia;stereologia; badania aktywności katalitycznej enzymów; oznaczanie metabolitów (HPLC, LC-MS, NMR, ELISA, metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
 • umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vivo (np.analiza behawioralna; operacje stereotaktyczne; mikrodializa),
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem dostatystycznej analizy danych (np. GraphPadPrism, SPSS, R, Statistica),
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracy na zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych,
 • znajomość technik badawczych agregacji białek,
 • doświadczenie w analizie danych wielkoskalowych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarzepełnegoetatu na czas realizacji projektu,
 • okres zatrudnienia: 01.03.2021-30.06.2024 (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy oraz okres zatrudnienia mogą ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19),
 • wynagrodzenie w wysokości około8350 zł brutto/ miesiąc,
 • możliwość pracy w nowo utworzonym, rozwojowym zespole badawczym,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
 • możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
 • wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

 

Składanie dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
PMPN-111-1/2021 na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
 • życiorysuzawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego
 • rekomendacji (opcjonalnie)

 

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
dr Michałem Węgrzynowiczem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 08.02.2021 - 12.02.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 15.02.2021 -19.02.2021

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.03.2021(UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-    Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-    W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-    Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-    Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-    Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-    W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-    Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

REKRUTACJA NA STANOWISKO

Specjalista ds. zarządzania projektami

w Pracowni Inżynierii Białek

 

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Termin składania ofert: 08.01.2021 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres podstawowych zadań na stanowisku Specjalisty ds.zarządzania projektami:

 • planowanie, koordynacja i zarządzanie projektami pod względem administracyjnym, tj. dbałość o przepływ informacji pomiędzy parterami projektów, pomoc kierownikom projektów w prowadzeniu dokumentacji;
 • wsparcie administracyjne w przygotowywaniu dokumentacji dla NCBR, tj. raportowanie, bieżąca korespondencja, kontrole, audyty;
 • monitorowanie budżetów projektów, pomoc w raportowaniu budżetu w czasie audytów, opracowywanie budżetów dla nowych projektów;
 • organizacja spotkań, wyjazdów i przyjazdów służbowych, nadzór nad zamówieniami i przetargami;
 • dbanie o promocję projektów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych;
 • bieżące koordynowanie spraw administracyjnychwynikających z potrzeb Pracowni, np. zatrudnienie nowych osób, szkolenia, pozwolenia, remonty, awarie.
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi IMDiK PAN, bieżąca współpraca z pracownikami IMDiK PAN oraz radcą prawnymw zakresie związanym z obszarem realizowanych projektów.

Wymaganianiezbędne:

 • wykształceniewyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia projektów naukowych (NCBR, NCN, fundusze europejskie i inne);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym konsorcjum);
 • samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-   Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-    W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-    Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-    Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-    Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-    Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane

maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-    W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-    Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-    Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-    W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

Składanie dokumentów:

 • Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie (format .pdf) podpisanych przez Kandydata dokumentów tj.: podanie/list motywacyjny, CV oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu (opcjonalnie). Podanie/list motywacyjny i CV prosimy złożyć w języku polskim.
 • Termin składania dokumentów: 08.01.2021 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Numer postępowania: SDI-111-4/2020
 • Link do strony IMDiK PAN: www.imdik.pan.pl
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 15stycznia 2021 r.
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek lutego 2021 r.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

REKRUTACJA NA STANOWISKO

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Termin składania ofert: 27.12.2020 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres podstawowych zadań na stanowisku Specjalisty d/s Zamówień Publicznych:

 • realizacja obowiązków wynikających z Ustawy PZP oraz procedur wewnętrznych IMDiK PAN;
 • przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z procedurami zakupów Instytutu dokonywanych na mocy Ustawy o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad zgodnością procedur zakupu z Ustawą (przygotowanie i opracowanie od strony formalnej wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień – procedur przetargowych, zamówień);
 • nadzór nad funkcjonowaniem Regulaminu zakupów i archiwizacji wniosków o zakup;
 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych;
 • wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa;
 • aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących zamówień publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja dokumentacji postępowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi jednostki;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi IMDiK PAN, bieżąca współpraca z pracownikami IMDiK PAN oraz radcą prawnym w zakresie związanym z obszarem zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z zapisami nowej ustawy i powiązanych aktów, procedur przetargowych i przepisów branżowych oraz Kodeksu Cywilnego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (przetargi międzynarodowe);
 • samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

Klauzula infrmacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-    Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-    W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-     Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-     Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-     Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-      Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane

maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-      W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-      Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-      Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-      W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Składanie dokumentów:

 • Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (format .pdf): podanie/list motywacyjny, CV i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu (opcjonalnie).
 • Termin składania dokumentów: 27.12.2020 r.
 • Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Numer postępowania: SDI-111-3/2020
 • Link do strony IMDiK PAN: www.imdik.pan.pl
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: początek stycznia 2021 r.
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa stycznia 2021 r.
 • Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Rekrutacja na stanowisko

ADIUNKTA

 

Nabór do projektu badawczego NAWA nr PPN/PPO/2019/1/00001 zatytułowanego:
“Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA”. Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmów działania niekodujących cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu, który będzie realizowany w Pracowni Neuroonkologii, IMDiK PAN w Warszawie.

 • Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 • Data ogłoszenia: 28.09.2020
 • Termin składania ofert: 16.11.2020
 • Link do strony: www.imdik.pan.pl
 • Słowa kluczowe: glioblastoma, non-coding RNA, immunotherapy, exosomes, tumor microenvironment

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

Badania laboratoryjne prowadzone przez Pracownię koncentrują się na heterogenności komórkowej i molekularnej nowotworów mózgu, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) i komunikacji egzosomalnej w procesach nowotworzenia i eksperymentalnej terapii przeciw-nowotworowej. W naszych interdyscyplinarnych strategiach badawczych wykorzystujemy komórki uzyskane od pacjentów, wewnątrzczaszkowe ksenografty guza, techniki badania ekspresji i targetowania genów oraz analizę bioinformatyczną.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej i pracowni in vivo,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

Wymagania konieczne:

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub bio-medycznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna / Bioinformatyka.
 • Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne prezentowanie wyników i przygotowywanie publikacji i wniosków grantowych.
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
 • Dorobek naukowy udokumentowany znaczącymi publikacjami z listy JCR, obejmujący publikacje naukowe w czasopismach ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz stażach naukowych.
 • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki, biologii molekularnej lub bioinformatycznej analizie danych.
 • Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie wspóczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej (izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, western blot; pozyskiwanie, hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ).
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Analiza bioinformatyczna, analiza dużych baz danych, obliczenia statystyczne.

Oferujemy nastepujace warunki zatrudnienia:

 • Umowę o pracę (pełny etat) - na czas realizacji projektu (2020-2024).
 • Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy.
 • Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem, możliwość rozwoju naukowego.
 • Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty, możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawek oferowanych przez NAWA.
 • Planowany termin rozpoczęcia pracy: połowa grudnia 2020 (UWAGA: termin może ulec zmianie w związku z COVID-19).

Wymagane dokumenty:

 • Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów, kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego, dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (opcjonalnie), rekomendacji (opcjonalnie) i innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu (opcjonalnie).
 • Numer postępowania: PNOK-111-2/2020
 • Dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: koniec listopada/początek grudnia 2020
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa grudnia 2020

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-   Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-   W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-  Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

-  Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-  Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym konkursie, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane conajmniej przez okres realizacji projektu lub zgodnie z przepisami o archiwizacji.

-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

-  Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-   W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Rekrutacja na stanowisko

ASYSTENTA

 

Nabór do projektu badawczego NAWA nr PPN/PPO/2019/1/00001 zatytułowanego:
“Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA”. Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmów działania niekodujących cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu, który będzie realizowany w Pracowni Neuroonkologii, IMDiK PAN w Warszawie.

 • Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 • Data ogłoszenia: 28.09.2020
 • Termin składania ofert: 16.11.2020
 • Link do strony: www.imdik.pan.pl
 • Słowa kluczowe: glioblastoma, non-coding RNA, immunotherapy, exosomes, tumor microenvironment

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

Badania laboratoryjne prowadzone przez Pracownię koncentrują się na heterogenności komórkowej i molekularnej nowotworów mózgu, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) i komunikacji egzosomalnej w procesach nowotworzenia i eksperymentalnej terapii przeciw-nowotworowej. W naszych interdyscyplinarnych strategiach badawczych wykorzystujemy komórki uzyskane od pacjentów, wewnątrzczaszkowe ksenografty guza, techniki badania ekspresji i targetowania genów oraz analizę bioinformatyczną.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej i pracowni in vivo,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

Wymagania konieczne:

 • Stopień magistra nauk biologicznych lub bio-medycznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna / Bioinformatyka.
 • Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne prezentowanie wyników i przygotowywanie publikacji.
 • Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie wspóczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej (m.in. izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, western blot; pozyskiwanie, hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ).
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki, biologii molekularnej lub bioinformatycznej analizie danych.
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Oferujemy nastepujace warunki zatrudnienia:

 • Umowę o pracę (pełny etat) - na czas realizacji projektu (2020-2024)
 • Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy
 • Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem, możliwość rozwoju naukowego
 • Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty, możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawek oferowanych przez NAWA
 • Planowany termin rozpoczęcia pracy: połowa grudnia 2020 (UWAGA: termin może ulec zmianie w związku z COVID-19)

Wymagane dokumenty:

 • Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego informację o wykształceniu, dorobku naukowym, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego, dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (opcjonalnie), rekomendacji (opcjonalnie) i innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu (opcjonalnie).
 • Numer postępowania: PNOK-111-1/2020
 • Dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: koniec listopada/początek grudnia 2020
 • Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa grudnia 2020
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
-   Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
-   W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
-  Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
-  Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym konkursie, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane conajmniej przez okres realizacji projektu lub zgodnie z przepisami o archiwizacji.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
-  Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
-  W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 

 Archiwum ogłoszeń:

4 grudnia 2020

22 października 2020

18 września 2020

14 września 2020

wrzesień 2020

pracownik banku tkanek i komórek

specjalista ds. projektów

27 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

19 czerwca 2020

stanowisko techniczne

10 marca 2020

kierownik Działu Projektów Naukowych i Rozwojowych

pracownik działu administracji

praca w Brukseli - dyrektor

praca w Paryżu - dyrektor

3 marca 2020

11 lutego 2020

7 lutego 2020

7 stycznia 2020

rok 2019

rok 2018

 rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012