Projekty

II edycja konkursu Polski Wynalazek. Zgłoś swój pomysł!

10.03.2014 Masz głowę pełną pomysłów, które sprawią, że życie codzienne może stać się prostsze? Lubisz projektować i masz w sobie żyłkę prawdziwego wynalazcy? Zgłoś swój pomysł do konkursu Polski Wynalazek 2014! Nagrodą w konkursie na najciekawszą innowację jest 50 tys. zł. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizję Polską promuje innowacyjność i wynalazczość wśród Polaków.

Wiecej o konkursie

Ograniczenie możliwości wypłacania dodatkowych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów w programie Horyzont 2020

Większość polskich uczelni wyższych i instytutów PAN stosowało od początku 7PR regulaminy pozwalające na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów Programów Ramowych. W programie Horyzont 2020 możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń została drastycznie zmniejszona, w praktyce ograniczając wynagrodzenia w projektach do wysokości wynagrodzenia zasadniczego (możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie do kwoty 8000 EUR rocznie, przy czym może ono być stosowane tylko w przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym, w ściśle określonych okolicznościach).

Więcej informacji i artykuły

Procedura przyznawania stypendium w konkursach OPUS 6 i SONATA 6

NCN zwraca uwagę, iż w konkursach OPUS 6 i SONATA 6 istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców. (pdf)

Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych - nowe regulacje NCN

Uchwałą z dnia 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi, że kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Katalog kosztów

Zalecenia Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w grantach NCN

Planując zatrudnienie przy realizacji zadań w projekcie, należy kierować się Zaleceniami Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.

Stawki wynagrodzeń