Archiwum projektów

Procedura przyznawania stypendium w konkursach OPUS 6 i SONATA 6

NCN zwraca uwagę, iż w konkursach OPUS 6 i SONATA 6 istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców. (pdf)