Archiwum projektów

Ograniczenie możliwości wypłacania dodatkowych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów w programie Horyzont 2020

Większość polskich uczelni wyższych i instytutów PAN stosowało od początku 7PR regulaminy pozwalające na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów Programów Ramowych. W programie Horyzont 2020 możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń została drastycznie zmniejszona, w praktyce ograniczając wynagrodzenia w projektach do wysokości wynagrodzenia zasadniczego (możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie do kwoty 8000 EUR rocznie, przy czym może ono być stosowane tylko w przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym, w ściśle określonych okolicznościach).

 

Sytuacja ta będzie wymagała od wielu instytucji wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie wynagradzania, z czym nie można zwlekać, jako że pierwsze konkursy programu Horyzont 2020 są już otwarte.

 

Poniżej znajdą Państwo:

Art. 6.2.A1 Umowy Grantowej, który reguluje kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów wynagrodzeń w projektach programu Horyzont 2020 Art.6.2.A1 Umowy Grantowej

Komentarz KE do Art. 6.2.A1 zawarty w Annotated Model Grant Agreement. Komentarz KE w szczegółowy sposób określa, jakie składniki wynagrodzenia zalicza się do wynagrodzenia zasadniczego i jakie warunki muszą być spełnione, by wynagrodzenie dodatkowe wypłacone w związku z realizacją projektu mogło być uznane za koszt kwalifikowalny. Komentarz KE do Art. 6.2.A1 

Uwagi do systemu wynagradzania w Horyzont 2020 opracowane przez KPK, zawierające między innymi sugestie odnośnie kierunku możliwych zmian w systemach wynagradzania polskich instytucji. Uwagi_KPK_140120

Dokumenty źródłowe:

Treść modelowej Umowy Grantowej (Multi-beneficiary General Grant Agreement) znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Treść modelowej Umowy Grantowej z komentarzem (Annotated Model Grant Agreement) znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

 

Źródło: www.kpk.gov.pl z dn. 1.02.2014