Archiwum projektów

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW: pomoc publiczna

"W celu poprawnego wypełnienia wniosku, każdy wnioskodawca musi jasno określić czy finansowanie, o które się ubiega, będzie spełniać kryteria pomocy publicznej." - informuje NCN. Chcąc ułatwić tę weryfikację Narodowe Centrum Nauki wprowadziło w elektronicznym formularzu wniosku w systemie OSF sekcję pt. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej (dalej: Kwestionariusz). Więcej na stronie NCN.

Wyniki konkursów NCN (OPUS 2, SONATA 2, PRELUDIUM 2)

30 maja 2012 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów, wśród których do finansowania zakwalifikowało się 7 projektów z IMDiK PAN:

TYTUŁ

KIEROWNIK

ZESPÓŁ

KWOTA (PLN)

1. Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimer'a.

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

Zakład Ultrastruktury Komórki

690 722,00

2. Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid nie powodujacy uzależnienia) u szczurów z różnymi formami nadciśnienia -  porównanie z działaniem morfiny.

prof. dr hab. Janusz Sadowski

Zakład Fizjologii Nerek

i Płynów Ustrojowych

439 450,00

3. Analiza udziału CDK5 w procesach zapalnych w eksperymentalnym modelu choroby Alzheimera.

dr Grzegorz Czapski

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

390 252,00

4. Badanie zależności struktura-aktywność bifunkcjonalnych peptydów, agonistów receptorów opioidowych i antagonistów receptorów neurokininowych.

mgr inż. Jolanta Dyniewicz

Zakład

Neuropeptydów

241 200,00

5. Badanie neuroprotekcyjnego potencjału oraz mechanizmu działania hybryd peptydowych opioid-neurotensyna w modelu ekscytotoksycznego uszkodzenia hipokampa w hodowli organotypowej.

mgr inż. Patrycja Kleczkowska

Zakład

Neuropeptydów

308 600,00

6. Właściwości neuroprotekcyjne bifaliny w mysim modelu lekkiego, traumatycznego uszkodzenia mózgu.

mgr inż. Anna Leśniak

Zakład

Neuropeptydów

175 990,00

7. Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.

dr Paweł Daniluk

Pracownia Bioinformatyki

390 875,00

 

OPUS 2 – na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (projekty nr 1, 2, 3 w tabeli);

PRELUDIUM 2 – na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (projekty nr 4, 5, 6);

SONATA 2 – na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (projekt nr 7).

VI edycja konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2012 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza VI edycję konkursu "Granty na granty" na finansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych. Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 15 listopada 2012 r. Szczegóły na stronie MNiSW.

Konkurs „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki"

1 maja ruszyła kolejna, 12 już edycja konkursu „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”. Do wygrania 3 roczne stypendia doktorskie i 2 habilitacyjne. Wśród 5 wyłonionych laureatek z roku 2010 znalazły się dwie młode badaczki z IMDiK PAN. Aplikacje można składać do 31 lipca. Więcej informacji na stronie Organizatorów.