Archiwum projektów

Ogłoszenie konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

16 września 2013 Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili nowy nabór projektów na konkursy OPUS 6, PRELUDIUM 6 oraz SONATA 6. Termin składania wniosków: 16 grudnia 2013.

 

 

 

  • OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

  • PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

  • SONATA 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Nowe konkursy w 7PR - Ludzie

14. marca Research Executive Agency ogłosiła konkursy na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców. Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

Marie Curie Intra-European Fellowships – granty wyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.Programem Ramowym na okres od 12 do 24 miesięcy. Budżet konkursu to 134 mln €

Marie Curie International Outgoing Fellowships – granty wyjazdowe do kraju pozaeuropejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z 7PR. Budżet konkursu to 44,50 mln €

Marie Curie International Incoming Fellowships – granty przyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7PR dla naukowców przebywających w kraju pozaeuropejskim. Budżet konkursu to 44,40 mln €.

Termin zamknięcia konkursów to 14. sierpnia 2013, godz. 17.00 czasu brukselskiego. Więcej informacji oraz możliwość aplikacji na stronach poświęconych konkursom na Participant Portal: http://tinyurl.com/cbv8gbe

Źródło: KPK

Nowe konkursy NCN - OPUS 5, PRELUDIUM 5 i SONATA 5

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), 15 marca 2013 roku Koordynatorzy Dyscyplin 3 nowe ogłosili konkursy. Termin składania wniosków: 15 czerwca 2013.

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

  • SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

FNP: Nabory wniosków do programów POMOST i HOMING PLUS

Do 29 marca trwa nabór wniosków do programów POMOST i HOMING PLUS. Oferta skierowana jest do naukowców zajmujących sie badaniami w dziedzinach Bio, Info, Techno. W programie POMOST o grant mogą starać się badacze powracający do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Do pogramu HOMING PLUS mogą aplikować naukowcy pracujący za granicą, którzy chcą podjąć pracę badawczą w Polsce. Uwaga: w obu programach nie przewiduje się kolejnych konkursów. http://www.fnp.org.pl/

 

Nowy konkurs NCBR „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Dyrektor NCBR ogłosił konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED."

Cele  programu: Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Nabór wniosków wstępnych prowadzony był od 21 stycznia do 20 lutego 2013 r.

Więcej o STRATEGMED