Granty NCBR

Program

Projekt

Koordynator

Czas realizacji

Dofinansowanie (PLN)

Beneficjent

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Wykorzystanie metod inżynieryjnych i informatycznych w prewencji , diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych” – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej.  Och! DOK nr 03.02.00-00-00-1028/17-01. dr hab. Joanna Sypecka 01.09.2018 - 31.08.2023 IMDiK:
3 000 000
Konsorcjum
STRATEGMED EXPLORE ME Wykorzystanie potencjału Regeneracyjnego Mezynchemalnych Komórek Macierzystych Prof. dr hab. Barbara Łukomska 01.01.2016 - 31.12.2018 IMDiK: 5 385 036,60 Konsorcjum

EuroNanoMed II  

Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorów glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

01.09.2016 - 31.08.2019

IMDiK: 948 882,70

Konsorcjum

STRATEGMED NeuStemGen

 Innowacyjna strategia  diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej.

Prof. dr hab. K. Domańska - Janik

01.09.2014 - 31.08.2017

19 572 980,00

(IMDiK: 1998540,00)

Konsorcjum

STRATEGMED GRP&ALS

Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwrdnienia zanikowego bocznego.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

01.01.2015 - 31.12.2017

9 470 911,00

(IMDiK: 1 865 560,00)

Konsorcjum

STRATEGMED NoteSzHD  

Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych.

Prof. Dr hab. Paweł Grieb

01.10.2014 - 30.09.2017

26 730 836,00

(IMDiK:1 368 450,00)

Konsorcjum

PBS

STEMNanoT  

Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych

Prof. Dr hab. Paweł Grieb

  01.06.2015 - 31.05.2018

 4 716 100,00

(IMDiK: 261 000, 00)

Konsorcjum

Program "Innowacje społeczne" finansowany przez NCBR

Zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi

Dr Leszek Czerwosz

01.01.2015 – 31.12.2016

983 825,00

(IMDiK: 20 2500)

Konsorcjum

POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Contribution of glutamine transport  to brain edema and dysfunction of the glutamatergic synapse associated with hepatic encephalopathy.

Prof. dr hab. Jan Albrecht

01.09.2013 - 31.08.2016

3 575 790,00

IMDiK

INNOTECH II

Suplementacja w prewencji chorób neurodegeneracyjnych

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka - Kęsik

01.04.2013 - 31.03.2016

1 999 698,00

(IMDiK PAN: 1 685 114,00)

Konsorcjum „Stop Neurodegeneracji”

INNOTECH

Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej.

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

01.01.2013 - 31.12.2015

4 648 937,00

(IMDiK PAN: 503 100,00)

Konsorcjum POLGENOM

JOINT PROGRAMMING NEURODEGENERATIVE DISEASE (JPND)

Biomarkery dla choroby Alzheimera i Parkinsona.

Dr hab. Tomasz Gabrylewicz

27.05.2012

- 26.11.2015

345 270,82

IMDiK

ERANET NEURON

MRI Navigated Enhancement of Mesenchymal Stem Cell (MSC) Homing Toward Stroke Lesion – Evaluating an Impact on Animal Recovery with Behavioral Testing and Imaging

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

01.06.2012 - 31.05.2015

1 435 640,00

IMDiK

SPIN-TECH

Utworzenie spółki celowej przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk „Centrum medycyny doświadczalnej”

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba

01.01.2014 - 31.03.2015

370 600,00

IMDiK

PROJEKT ROZWOJOWY WŁASNY

Leczenie obrzęków kończyn – określenie parametrów elastyczności tkanek miękkich kończyn i hydrauliki limfy i płynu obrzękowego dla konstrukcji aparatury kompresyjnej i tkanin uciskowych.

Prof. dr hab. Waldemar L. Olszewski

01.07.2009 - 30.06.2013

365 000,00

IMDiK