Dokumenty i Komunikaty Rady Naukowej IMDIK

Dokumenty i Komunikaty Rady Naukowej IMDiK PAN

 

PUBLIKACJE Z IF 2013-2016 - do oceny pracowników (.doc)
ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKA 2017 (.doc) 
REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IMDiK PAN obowiązujący od 2018 roku (.pdf)
OCENA PRACOWNIKÓW w 2015 roku - PISMO z dn. 15.07.2015 (.pdf)
PUBLIKACJE Z IF 2013-2014 DO OCENY PRACOWNIKÓW w 2015 roku (.pdf)
MONOGRAFIE 2013-2014 DO OCENY PRACOWNIKÓW w 2015 roku (.pdf)
REGULAMIN OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH (.pdf)
  • Załącznik do Regulaminu oceny pracowników naukowych (.doc)
WYNIKI OCENY DOROBKU NAUKOWEGO ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW W LATACH 2013-2014 (umieszczono w zakładce dla pracowników)
REGULAMIN DOROCZNEJ OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH (.doc)Terminy posiedzeń Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Doktoratów do końca kadencji tj. do końca grudnia 2018r.:

11 październik, 15 listopad, 6 grudzień

 


 

KOMUNIKAT KOMISJI DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I DOKTORATÓW (.pdf)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK PAN (.pdf)
REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK PAN (.pdf)
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IMDiK PAN (.pdf)

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO (.pdf)

 

 


 

 

TRYB KONKURSÓW NA STANOWISKA NAUKOWE W IMDiK PAN (.pdf)

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH (od 1 grudnia 2017) (.pdf)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM W IMDiK PAN 2016 (.pdf)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W IMDiK PAN (.pdf)

 


 

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ IMDiK PAN (.pdf)

REGULAMIN I TRYB POSTĘPOWANIA KOMISJI DS NAUKI  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I DOKTORATÓW  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI DS. KADRY NAUKOWEJ  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ RADY NAUKOWEJ (pdf.)
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ (pdf.)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOROCZNYCH NAGRÓD NAUKOWYCH DYREKTORA IMDiK (.pdf)

 


 

PISMO WS OCENY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW (.pdf) (.doc)

PUBLIKACJE 2009/2010 (.doc) (.pdf)
DECYZJA NR 1 PREZESA PAN W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU ODWOŁAŃ OD OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN (.pdf)