Dokumenty i Komunikaty Rady Naukowej IMDIK

Dokumenty i Komunikaty Rady Naukowej IMDiK PAN

 

PUBLIKACJE Z IF 2013-2016 - do oceny pracowników (.doc)
ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKA 2017 (.doc) 

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IMDiK PAN obowiązujący od 2018 roku (.pdf)

DECYZJA NR 1 PREZESA PAN W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU ODWOŁAŃ OD OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN (.pdf)

OCENA PRACOWNIKÓW w 2015 roku - PISMO z dn. 15.07.2015 (.pdf)
PUBLIKACJE Z IF 2013-2014 DO OCENY PRACOWNIKÓW w 2015 roku (.pdf)
MONOGRAFIE 2013-2014 DO OCENY PRACOWNIKÓW w 2015 roku (.pdf)
REGULAMIN OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH (.pdf)
  • Załącznik do Regulaminu oceny pracowników naukowych (.doc)
 
REGULAMIN DOROCZNEJ OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH (.doc) 

KOMUNIKAT KOMISJI DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I DOKTORATÓW (.pdf)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK PAN (.pdf)
REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK PAN (.pdf)
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IMDiK PAN (.pdf)

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO (.pdf)

 

 


 

TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA SPRAWOWANIE FUNKCJI KIEROWNIKA JEDNOSTKI NAUKOWEJ W IMDiK PAN (.pdf)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH DOKTORSKICH (.pdf) (2020)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH z 2017 roku (.pdf)

TRYB POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO (.pdf) (2020)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W IMDiK PAN (.pdf)

 


REGULAMIN ZATRUDNIANIA NA STANOWISKACH NAUKOWYCH W IMDiK PAN (.pdf)

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ IMDiK PAN (.pdf) (2020)

REGULAMIN KOMISJI DS NAUKI  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI DS. PRZEWODÓW I POSTĘPOWAŃ DOKTORSKICH  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI DS. KADRY NAUKOWEJ  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ RADY NAUKOWEJ (pdf.) (2020)
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ (pdf.)

 


 

PISMO WS OCENY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW (.pdf) (.doc)

PUBLIKACJE 2009/2010 (.doc) (.pdf)