Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, doktora habilitowanego i doktora IMDiK - od listopada 2011

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora:

 

2018

 • dr hab. n. med. Lidia Strużyńska

  - Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

   

 • dr hab. n. med. Dariusz Cezary Górecki

  - Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

   

 • dr hab. n. med. Elżbiecie Salińskiej

  - Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

 

Postępowania habilitacyjne:

 

2018

 

 • dr Dorota Rogacka

  - wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 5 lipca 2017

  - Autoreferat (.pdf)

  - Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 09 październik 2016

  - Recenzja Prof. B. Rutkowski (.pdf)

  - Recenzja Prof. K. Strojek (.pdf)

  - Recenzja Prof. M. Durlik (.pdf)

  - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 11 kwietnia 2017

  - Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Doroty Rogackiej (.pdf) - 11 kwietnia 2017

  - Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Dorocie Rogackiej (.pdf) - 28 kwietnia 2017

 

 

2017

 

 • dr Elżbieta Ziemińska

  - wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 10 maja 2016

  - Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 12 września 2016

  - Recenzja Prof. M. Zabel (.pdf)

  - Recenzja Prof. P. Pomorski (.pdf)

  - Recenzja Prof. P. Rola (.pdf)

  - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 6 luty 2017

  - Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Elżbiecie Ziemińskiej (.pdf) - 23 luty 2017

   

 • dr Monika Szeliga

  - wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 31 sierpnia 2016

  - autoreferat (.pdf

  - Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 10 października 2016

  - Recenzja Prof. A. Stepulak (.pdf)

  - Recenzja Prof. B. Kamińska (.pdf)

  - Recenzja Prof. P. Rieske (.pdf)

  - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 11 kwietnia 2017

  - Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Moniki Szeligi (.pdf) - 11 kwietnia 2017

  - Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Monice Szelidze (.pdf) - 28 kwietnia 2017

   

 • dr Dorota Makarewicz

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 18 maj 2016

- autoreferat (.pdf

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 12 września 2016

- Recenzja Prof. L. Michaluk (.pdf)

- Recenzja Prof. A. Płaźnik (.pdf)

- Recenzja Prof. A. Pałucha-Poniewiera (.pdf)

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 20 grudzień 2016

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Doroty Makarewicz (.pdf) - 20 grudzień 2016

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Dorocie Makarewicz (.pdf) - 26 stycznia 2017

 

 • dr Mirosław Janowski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 26 sierpień 2016

- autoreferat (.pdf

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 10 października 2016

- Recenzja Prof. W. Jarmundowicz (.pdf)

- Recenzja Prof. Z. Pojda (.pdf)

- Recenzja Prof. A. Szczudlik (.pdf)

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 09 stycznia 2017

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Mirosława Janowskiego (.pdf) - 10 października 2016

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Mirosławowi Janowskiemu (.pdf) - 26 stycznia 2017

 

2015

 • dr Robert Ostrowski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 16 wrzesień 2015

- autoreferat (.pdf

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 14 grudnia 2015

- Recenzja Prof. T. Trojanowski (.pdf)

- Recenzja Prof. R. Kordek (.pdf)

- Recenzja Prof. I. Kurkowska-Jastrzębska (.pdf)

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 09 marczec 2016

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Roberta Ostrowskiego (.pdf) - 9 marzec 2016

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Robertowi Ostrowskiemu (.pdf) - 31 marzec 2016

 

2014

 • dr Agnieszka Piwkowska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 28 maja 2014

- autoreferat (.pdf

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 17 listopada 2014

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - zmiana recenzenta (.pdf) - 19 stycznia 2015

- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1Recenzja 2Recenzja 3 

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 13 maja 2015

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Agnieszce Piwkowskiej (.pdf) - 28 maja 2015

 

2013

 • dr Grzegorz Czapski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 7 marca 2013 

- autoreferat (.pdf

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 9 czerwca 2014 

- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1Recenzja 2Recenzja 3 

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 16 września 2014 

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Grzegorza Czapskiego (.pdf) - 9 czerwca 2014 

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Grzegorzowi Czapskiemu (.pdf) - 25 września 2014

 • dr Joanna Sypecka

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 12 grudnia 2013

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 17 marca 2014 

- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1, Recenzja 2, Recenzja 3

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 9 czerwca 2014 

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Joanny Sypeckiej (.pdf) - 9 czerwca 2014 

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Joannie Sypeckiej (.pdf) - 26 czerwca 2014 

 • dr Grzegorz Sulkowski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 3 grudnia 2013

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 17 marca 2014

- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1Recenzja 2Recenzja 3 

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 18 września 2014 

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Grzegorza Sulkowskiego (.pdf) - 18 września 2014 

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Grzegorzowi Sulkowskiemu (.pdf) - 28 września 2014

 

 • dr Katarzyna Kaczyńska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 30 sierpnia 2013

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 10 lutego 2014 

- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1, Recenzja 2, Recenzja 3

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 16 czerwca 2014 

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med.Katarzyny Kaczyńskiej (.pdf) - 16 czerwca 2014 

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Katarzynie Kaczyńskiej (.pdf) - 26 czerwca 2014 

 • dr Agnieszka Walkowska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 10 czerwca 2013

- autoreferat (.pdf) - 10 czerwca 2013

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 18 listopada 2013

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 8 kwietnia 2014 

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Agnieszki Walkowskiej (.pdf) - 8 kwietnia 2014 

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Agnieszce Walkowskiej (.pdf) - 24 kwietnia 2014 

 • dr Krzysztof Krzemiński

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 17 lutego 2013

- autoreferat (.pdf) - 17 lutego 2013

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 13 maja 2013

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 12 września 2013

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Krzysztofowi Krzemińskiemu (.pdf) - 6 listopada 2013

2012

 • dr Bożena Bądzyńska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 27 września 2012

- autoreferat (.pdf) - 27 września 2012

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 12 listopada 2012

- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 12 listopada 2012

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Bożenie Bądzyńskiej (.pdf) 28 lutego 2013

 


Rozprawy doktorskie:

 

2017

 

2016

 

2015

2014

2013

 

2012

 

2011