Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Kuszczyk

Dnia 1 grudnia 2011 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Magdaleny Kuszczyk pt.: „Próby modulowania wywołanej przez Aβ patologii synaps glutaminianergicznych”.

 

Załączniki:

Zaproszenie

Autoreferat Magdaleny Kuszczyk

Recenzja 1

Recenzja 2