KNOW interdisciplinary PhD studies

Wyniki kolokwium kwalifikacyjnego - 18.09.2013

W dniach 16-17 września 2013 roku Komisja Rekrutacyjna powołana przez Radę Naukową IMDiK PAN przeprowadziła kolokwium kwalifikacyjne na Studia Doktoranckie w ramach realizacji projektu KNOW “The search for new biomarkers of civilization diseases using high-throughput techniques and modern diagnostic imaging”. Po dopełnieniu przez Kandydatów wszelkich wymaganych formalności, studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 rozpoczną niżej wymienione osoby.

Planowane jest przyznanie stypendium doktoranckiego na pierwszy rok studiów (1.10.2013-30.09.2014) wszystkim Kandydatom.

 

Doktorant

Temat przewidziany do realizacji / Opiekun naukowy

Wyniki

kolokwium

mgr inż. Katarzyna Stępień

KNOW-15: “ Effect of hyperbaric oxygen condition on sensitivity of glioma-derived cell lines to selected cytostatic compounds.“

Ewa Matyja/Robert Ostrowski

Department of Experimental and Clinical Neuropathology

47

mgr Jakub Fichna

KNOW-12: “Identification and comprehensive characteristics of a genetic background of rare myopathies in the Polish population.”

Cezary Żekanowski

Department of Neurodegenerative Disorders

46

lek. Magdalena Mroczek

KNOW-16: „Hereditary sensory neuropathies -from molecular pathogenesis to experimental therapy.”

Andrzej Kochański/ Dagmara Kabzińska

Neuromuscular Unit

44

mgr Olga Poleszak

KNOW-07: “Functional meaning of interaction of PKC beta with mitochondrial ATP synthase in response to cerebral ischemia.”

Barbara Zabłocka/Małgorzata Beręsewicz

Molecular Biology Unit

42,5

mgr inż. Ewelina Majewska

KNOW-01: “Liver-type glutaminase (LGA) as a modulator of the WNT signaling pathway.”

Jan Albrecht/Monika Szeliga

Neurotoxicology Department

42

lek. Tatsiana Kazlova

KNOW-19: “Applying non-invasive techniques of skin microimaging in prevention and treatment of invasive skin tumors.”

Lidia Rudnicka,

Department of Neuropeptides

42

mgr inż. Mariusz Popek

KNOW-02: “Role of glutamine transport in the development of cytotoxic and vasogenic brain edema in hepatic encephalopathy (HE).”

Magdalena Zielińska

Neurotoxicology Department

41

lek. Mateusz Kaczyński

KNOW-11: “The assessment of the correlation between oncology diseases and coronary artery disease and heart failure.”

Robert Gil

Cardiovascular Unit

41

mgr inż. Sylwia Koniusz

KNOW-06: “The role of bone marrow mesenchymal stem cells and microvesicles derived from these cells in CNS repair of brain ischemia disorders.”

Barbara Łukomska,

NeuroRepair Department

40

mgr inż. Iwona Baranowska

KNOW-08: “Evaluation of non-ACE angiotensin conversion inhibitors in experimental hypertension.”

Elżbieta Kompanowska-Jezierska

Department of Renal and Body Fluid Physiology

39

lek. Julia Tuchalska

KNOW-17: “DNA - index in tumor tissue as a predictive factor for pancreatic cancer biology.”

Marek Durlik

Department of Surgical Research and Transplantology

39

mgr inż. Joanna Borkowska

KNOW-04: “Methylation signature of genes encoding DNA repair proteins in healthy aging.”

Monika Puzianowska-Kuźnicka

Department of Human Epigenetics

37

mgr inż. Katarzyna Daniszewska

KNOW-05: “Comparison of the effects of systemic and tissue RAAS inhibitors on morphology and function of the resistance vessels in sodium-dependent hypertension in rats.”

Ewa Koźniewska Kołodziejska/ Krzysztof H. Olszyński

Department of Neurosurgery

34

mgr Adriana Muchowska

KNOW-09: “Tissue distribution of opioid neuropeptide mimetics by means of mass spectrometry imaging technique.”

Andrzej W. Lipkowski

Department of Neuropeptides

34

mgr inż. Izabela Michnowska

KNOW-10: “The role of ANGPTLs in regulation of lipid metabolism during prolonged exercise.”

Andrzej Ziemba

Department Applied Physiology

34

mgr inż. Ewelina Bratek

KNOW-14: “Role of group II metabotropic glutamate receptors in modulation of neurodegeneration resulting from perinatal asphyxia.”

Elżbieta Salińska

Laboratory of Pharmaconeurochemistry

34

mgr Damian Strzemecki

KNOW-18: “Indicators of tissue hypoxia in peripheral blood of P53 knock-out rats: relation to tumor development.”

Paweł Grieb

Department of Experimental Pharmacology

34

mgr Karolina Podsiadło

KNOW-13: “Functional and morphological changes in glio-vascular unit in experimental model of multiple sclerosis (EAE). The role of kinin receptor B1R.”

Lidia Strużyńska

Laboratory of Pathoneurochemistry

27

 

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Koordynator programu KNOW

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej  Akademii Nauk