KNOW interdisciplinary PhD studies

Przewody doktorskie stan na 1 stycznia 2017

Lista doktorantów programu KNOW pt. “The search for new biomarkers of civilization diseases using high-throughput techniques and modern diagnostic imaging”, którym Rada Naukowa IMDiK, PAN wszczęła przewody doktorskie.

 

Stan na dzień 1 stycznia 2017 r.

 

Promotor/promotor pomocniczy Tytuł pracy doktorskiej Doktorant Zakład
Barbara Łukomska Analiza właściwości immunomodulacyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego (hBM-MSCs) i izolowanych z nich mikropęcherzyków (EVs) przeszczepianych w eksperymentalnym modelu cytotoksycznego uszkodzenia mózgu Sylwia Koniusz Neurobiologii Naprawczej
Elżbieta Kompanowska-Jezierska Ocena wpływu chronicznego blokowania niezależnych od ACE szlaków konwersji angiotensyny w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym Iwona Baranowska Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych
Ewa Matyja Wpływ różnych warunków tlenowych i natleniania hiperbarycznego na potencjał proliferacyjny oraz wrażliwość komórek nowotworowych linii złośliwego glejaka T98G wobec wybranej pochodnej izotiomocznika Katarzyna Stępień Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej
Cezary Żekanowski Identyfikacja i kompleksowa charakterystyka podłoża genetycznego rzadkich miopatii i dystrofii w populacji polskiej Jakub Fichna Chorób Zwyrodnieniowych CUN
Elżbieta Salińska Neuroprotekcyjny wpływ agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej mózgu noworodków szczura Ewelina Bratek Prac. Farmakoneurochemii
Barbara Zabłocka/Małgorzata Beręsewicz Efekty biologiczne translokacji konazy białkowej C ßII do mitochondriów po epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu myszoskoczka Olga Krupska Prac. Biologii Molekularnej
Magdalena Zielińska Rola deficytu transportera glutaminy SN1 w obrzęku mózgu i zaburzeniach transmisji glutaminianergicznej w ostrej encefalopatii wątrobowej Mariusz Popek Neurotoksykologii