KNOW interdisciplinary PhD studies

IV Doroczne Spotkanie Centrum Innowacyjnych Badań w ramach współpracy KNOW

W dniach 26 - 27 maja bieżącego roku w Hotelu LOGOS w Warszawie odbędzie się kolejne, już czwarte, spotkanie Centrum Innowacyjnych Badań w ramach współpracy KNOW.Coroczne spotkania mają na celu prezentowanie dokonań badawczych osiągniętych podczas

Interdyscyplinarnych Studiów doktoranckich „Poszukiwanie nowych biomarkerów chorób cywilizacyjnych przy użyciu technik wielkoskalowych i nowatorskich metod obrazowania medycznego”

Program spotkania