Rekrutacja

                     

 

Informujemy, ze na stronie Lidera projektu POWER dostępna jest lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie (http://www.ibib.waw.pl/images/ibib/grupy/Studium-doktoranckie/POWER/Dokumenty/Alfabetyczna_lista_osob__przyjetych_do_projektu_POWER_OchDOK.pdf) . Wszyscy uczestnicy zostaną  także powiadomieni imiennie drogą mailową.  Serdecznie gratulujemy!


 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji do projektu POWER Och!DOK

Lp. Kandydat
1. Lek. wet. Anita Chęcińska
2. Mgr Justyna Gargaś
3. Mgr Agnieszka Kamińska
4. Mgr inż. Rafał Polowy
5. Mgr Zuzanna Staszczak
6. Mgr Karolina Orzeł
7. Mgr Marek Pawlik
8. Mgr Piotr Wojtyniak
9. Mgr Piotr Rogujski 
10. Mgr Karolina Serwach
11. Mgr Mikołaj Sałek
12. Mgr Joanna Sitek 
13. Mgr Anna Sobocińska 
14. Mgr Anna Wawrzynowska
15. Mgr Iga Wieczorek
16. Mgr Aleksandra Zawadzka
17. Mgr Iga Dalidowska 
18. Mgr Katarzyna Kosińska
19. Mgr Wioletta Lech
20. Mgr Sylwia Wójtowicz 

 


 

Warunki ogólne rekrutacji uczestników SD w IMDiK PAN na Interdyscyplinarne, stacjonarne studia doktoranckie pt.

„Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej” - Och!DOK.

 

Nabór do udziału w programie odbywa się w trzech etapach:

  • Etap I: Rekrutacja i uzyskanie statusu uczestnika studiów doktoranckich IMDiK PAN (czerwiec, wrzesień 2018)
  • Etap II: Rekrutacja w IMDiK PAN spośród nowoprzyjętych doktorantów oraz doktorantów, którzy ukończyli maksymalnie piąty semestr studiów i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego, na podstawie złożonych wniosków (1-5 października 2018)
  • Etap III: Rozmowa z Międzyinstytutową Komisją Rekrutacyjną Programu Och!DOK http://www.ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/power-ochdok-pol/70-studia-doktoranckie/686-power-ochdok-rekrutacja

 

 Warunki ogólne rekrutacji uczestników SD w IMDiK PAN