Aktualności ZTK-CUN

Aktualności ZTK-CUN

IV Konferencja z cyklu
"Stem cells: therapeutic outlook for central nervous system disorders"


Dnia 28  listopada 2016 w naszym Instytucie odbędzie się już czwarta, cykliczna konferencja współorganizowana przez Zespół Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego (ZTK-CUN) Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauk Neurologicznych PAN pt: "Stem cells: therapeutic outlook for central nervous system disorders".

 W dniu 21 listopada 2015 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki", organizowanej przez Panią Ewę Błaszczyk i Fundację „Akogo?” współpracującą z nmi w ramach programu NeuroStemGen finansowanego przez NCBiR. W Konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników, a wykłady wygłosili Profesorowie z Japonii, Niemiec, Belgii i Polski. Wykład wprowadzający przedstawił Prof. Wojciech Maksymowicz, z USK w Olsztynie i członek ZTK OUN omawiając cele wielomodalnego wspomagania powrotu do świadomości i możliwościach niesienia pomocy osobom w śpiączce. Pani Anna Duszyk zaprezentowała wykład Prof. Stevena Laures’a (Centrum Badań Cyklotronowych na Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Liège w Belgii) dotyczący prac nad najnowszymi metodami diagnostycznymi osób z zaburzeniami świadomości. Wykładowcy z Japonii – prof. Tetsuo Kanno i prof. Isao Morita zaprezentowali metody leczenia pacjentów w śpiączce z wykorzystaniem stymulacji  elektromagnetycznej sznura tylnego rdzenia i pnia mózgu.


Zabieg przeszczepienia komórek macierzystych w padaczce lekoopornej o podłożu autoimmunologicznym

W dniach 19 i 20-11-2015, dokonano pierwszy raz w Polsce dwóch zabiegów autologicznego przeszczepienia komórek regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej do płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci w lekoopornej padaczce o podłożu autoimmunologicznym. Zabieg został wykonany w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach współpracy Kliniki Neurologii i Kliniki Chirurgii IMiD oraz Platformy Badań Translacyjnych IMDiK PAN. Zarówno zabieg jak i okres pozabiegowy  przebiegały pomyślnie (www.imdik.pan.pl/pbtmr).

 


Nowatorski zabieg przeszczepienia komórek macierzystych do rdzenia kręgowego w SLA

W dniu 13.10.2015 r., dokonano pierwszego w Polsce autologicznego przeszczepu komórek regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej do rdzenia kręgowego pacjenta ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Zabieg został wykonany w szpitalu przy ul. Banacha w ramach współpracy pomiędzy Klinikami Neurologii WUM, Neurochirurgii WUM i Platformą Badań Translacyjnych IMDiK PAN.

 

 

 


Działalność publikacyjna członków ZTK-CUN (plik w załączeniu)

Status ZTK-CUN (plik w załączeniu)

Historia działalności ZTK (plik w załączeniu)