CEPTInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej sekretariat@imdik.pan.pl
CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII

Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT (CMD-CePT) to zespół laboratoriów środowiskowych powstających w ramach Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Centrum Medycyny Doświadczalnej będzie ośrodkiem zajmującym się:

 • charakteryzowaniem i wytwarzaniem w skali pilotowej (ćwierćtechnicznej) substancji (niskocząsteczkowych oraz peptydów) o potencjalnym zastosowaniu leczniczym – z przeznaczeniem do badań przedklinicznych i klinicznych;

 • badaniem wpływu tych substancji na komórki (in vitro) i organizmy (in vivo), ich aktywności terapeutycznej w standaryzowanych modelach chorób (w szczególności w modelach schorzeń degeneracyjnych układu nerwowego, takich jak udar mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy wstrząs hipoglikemiczny) oraz w modelach chorób rozrostowych układu nerwowego (wszczepialne glejaki u myszy i szczurów), a także ich biodystrybucją i biotransformacją w organizmie zwierząt doświadczalnych (tzw. badania ADME);

 • opracowywaniem nowych mediów diagnostycznych (kontrasty) dla technik rezonansu magnetycznego i technik ultradźwiękowych (dopplerowskich), w tym w szczególności media kontrastowe do technik obrazowania molekularnego, oraz nowych form farmaceutycznych leków (np. postaci liposomalne, konjugaty polimerowe, formy uwalniające substancje aktywne pod wpływem ultradźwięków, itp.)

 • określaniem toksyczności i karcinogenności substancji chemicznych, a w szczególności związków farmakologicznie czynnych.

  Wartość inwestycji realizowanej w IMDiK PAN: 24 792 367,22 PLN

  Wydatki poniesione na realizację projektu do dnia 22.09.2014: 24 792 367,22 PLN
  co stanowi 100 %.


 • Copyright © 2011 by Paweł Lewczuk. All rights reserved.
  Darmowe liczniki