V Konferencja z cyklu
„Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”

W dniach 08-09 grudnia 2017 w Warszawie odbyła się bilateralna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komórki macierzyste – badania i leczenie” prowadzona przez Prof. M. Maksymowicza, Prof. K. Domańską-Janik i Prof. B. Machalińskiego, a organizowana wspólnie przez Komitet Nauk Neurologicznych PAN oraz Fundację „Akogo?” Ewy Błaszczyk.

W Konferencji wzięło udział ok. 300 uczestników. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi i ich zastosowaniem w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych przedstawili: Prof. Wojciech Maksymowicz (Polska), Prof. Alexei Verkhratsky (Wielka Brytynia), Prof. Eva Feldman (USA), Prof. Krystyna Domańska-Janik (Polska), Prof. Bogusław Machaliński (Polska), Prof. Mari Dezawa (Japonia), Dr Anna Sarnowska (Polska), Prof. Elżbieta Szczepanik (Polska), Prof. Gustavo Moviglia (Argentyna), Dr Wojciech Fortuna (Polska), Prof. Benedikt Berninger (Niemcy), Prof. Krzysztof Bankiewicz (USA), Prof. Nicholas Boulis (USA), Prof. Sean Savitz (USA), Prof. Evan Snyder (USA).

W programie Konferencji odbyła się również wizyta zaproszonych gości w Klinice Rehabilitacyjnej dzieci w śpiączce „Budzik” w Międzylesiu, będącej wynikiem unikalnej działalności publicznej Fundacji „Akogo”

fot.1 aktualności ZTK CUN  fot.2 ZTK CUN   Fot.3 ZTK CUN

IV Konferencja z cyklu
"Stem cells: therapeutic outlook for central nervous system disorders"


Dnia 28  listopada 2016 w naszym Instytucie odbędzie się już czwarta, cykliczna konferencja współorganizowana przez Zespół Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego (ZTK-CUN) Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauk Neurologicznych PAN pt: "Stem cells: therapeutic outlook for central nervous system disorders".

mkn spiaczki

 

fot. IV konferencja 

 

 

  W dniu 21 listopada 2015 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki", organizowanej przez Panią Ewę Błaszczyk i Fundację „Akogo?” współpracującą z nmi w ramach programu NeuroStemGen finansowanego przez NCBiR. W Konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników, a wykłady wygłosili Profesorowie z Japonii, Niemiec, Belgii i Polski. Wykład wprowadzający przedstawił Prof. Wojciech Maksymowicz, z USK w Olsztynie i członek ZTK OUN omawiając cele wielomodalnego wspomagania powrotu do świadomości i możliwościach niesienia pomocy osobom w śpiączce. Pani Anna Duszyk zaprezentowała wykład Prof. Stevena Laures’a (Centrum Badań Cyklotronowych na Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Liège w Belgii) dotyczący prac nad najnowszymi metodami diagnostycznymi osób z zaburzeniami świadomości. Wykładowcy z Japonii – prof. Tetsuo Kanno i prof. Isao Morita zaprezentowali metody leczenia pacjentów w śpiączce z wykorzystaniem stymulacji  elektromagnetycznej sznura tylnego rdzenia i pnia mózgu.


Zabieg przeszczepienia komórek macierzystych w padaczce lekoopornej o podłożu autoimmunologicznym

W dniach 19 i 20-11-2015, dokonano pierwszy raz w Polsce dwóch zabiegów autologicznego przeszczepienia komórek regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej do płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci w lekoopornej padaczce o podłożu autoimmunologicznym. Zabieg został wykonany w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach współpracy Kliniki Neurologii i Kliniki Chirurgii IMiD oraz Platformy Badań Translacyjnych IMDiK PAN. Zarówno zabieg jak i okres pozabiegowy  przebiegały pomyślnie (www.imdik.pan.pl/pbtmr).

przeszczepianie komórek fot.2 

zabieg przeszczepienia komórek 


Nowatorski zabieg przeszczepienia komórek macierzystych do rdzenia kręgowego w SLA

fot.przeszczep w SLA

W dniu 13.10.2015 r., dokonano pierwszego w Polsce autologicznego przeszczepu komórek regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej do rdzenia kręgowego pacjenta ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Zabieg został wykonany w szpitalu przy ul. Banacha w ramach współpracy pomiędzy Klinikami Neurologii WUM, Neurochirurgii WUM i Platformą Badań Translacyjnych IMDiK PAN.

Działalność publikacyjna członków ZTK-CUN (plik w załączeniu)

Status ZTK-CUN (plik w załączeniu)

Historia działalności ZTK (plik w załączeniu)