Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są z Funduszu Stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

Przydatne informacje:

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 8.02.2022 w sprawie podziału środków na stypendia przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2021/2022 

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Lista rankingowa do stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2021/2022