Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są z Funduszu Stypendialnego dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

Przydatne informacje: