Kierownik Zakładu
p
rof. dr hab. n. med. Ewa Matyja, tel. 22 60 86 543, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-605
Sekretariat
Lidia Wąsowska, tel. 22 60 86 502, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-625
Pracownicy naukowi
prof. IMDiK, dr hab. n. med. Maria Łastowska, tel. 22 60 86 543, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Milena Laure-Kamionowska, tel. 22 60 86 502,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. n. med. Robert Ostrowski, tel.22 60 86 535,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. n. med. Krystyna Szymańska, tel. 22 60 86 502,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Emanuela Pucko, tel. 22 60 86 541,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy techniczni

Renata Wojda, tel. 22 60 86 457, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Maria Zielińska, tel. 22 60 86 457,
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci

mgr biotech. Anna Sobocińska, tel. 22 60 86 560, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy

 • Badania fenotypowo-genotypowe nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz identyfikacja nowych biomarkerów molekularnych, pomocnych w diagnostyce,
  prognozie klinicznej oraz terapii
 • Badania efektu antyproliferacyjnego wybranych cytostatyków wobec komórek nowotworów glejopochodnych in vitro w różnych warunkach tlenowych
 • Mechanizmy neuroprotekcji w wybranych modelach chorób OUN in vivo i in vitro
 • Ocena mechanizmów prekondycjonowania hiperbaria tlenową w modelu całkowitego niedokrwienia mózgu
 • Badania morfologiczne i molekularne zaburzeń rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego w okresie wczesnodziecięcym

Inne formy działalności

 • archiwum materiału (bloczki, preparaty): autopsyjne przypadki chorób wieku dziecięcego (1961-2011), autopsyjne przypadki patologii mózgu dorosłych (w tym ponad 250 przypadków AIDS ze zbiorów prof. M. J. Mossakowskiego) oraz materiał biopsyjny nowotworów układu nerwowego
 • akredytacja: Zakład Neuropatologii posiada akredytację jako ośrodek prowadzący specjalizację w dziedzinie neuropatologii

Granty

 • Ocena działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzimidazolin wobec glioblastoma w doświadczalnej terapii w warunkach in vitro z użyciem tlenu hiperbarycznego. NCN Miniatura 3 2019/03/X/NZ3/00954, kierownik: dr n. med. E. Pucko, okres realizacji 2019-2020
 • Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci (NCN 2016/21/B/NZ2/01785; projekt realizowany w ramach konsorcjum z IPCZD), kierownik: dr hab. n. med. Maria Łastowska; okres realizacji 2017-2021

Współpraca krajowa

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Współpraca zagraniczna

 • New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Staten Island, New York, USA

Aparatura

 • Wyposażenie pracowni hodowli komórkowej (inkubator z przepływem CO2, komora laminar flow, mikroskop odwrócony z fotooptyką, Multisizer3 firmy Beckman Coulter)
 • Komora hiperbaryczna do badań in vitro
 • Wyposażenie pracowni histopatologicznej (mikrotomy, kriostat, cieplarki)

Metody badawcze

 • Techniki histopatologiczne i histochemiczne
 • Metody immunomorfologiczne
 • Elektroforeza z immunoblotingiem
 • Oznaczenia enzymatyczno-spktrofotometryczne
 • Model całkowitego niedokrwienia mózgu
 • Modele in vivo i in vitro

Wybrane publikacje

 • Łastowska M, Trubicka J, Sobocińska A, Wojtas B, Niemira M, Szałkowska A, Krętowski A, Karkucińska-Więckowska A, Kaleta M, Ejmont M, Perek-Polnik M, Dembowska-Bagińska B, Grajkowska W, Matyja E. Molecular identification of CNS NB-FOXR2, CNS EFT-CIC, CNS HGNET-MN1 and CNS HGNET-BCOR pediatric brain tumors using tumor-specific signature genes. Acta Neuropathol Commun.2020; 10;8(1):105. doi: 10.1186/s40478-020-00984-9.
 • Ostrowski RP, Pucko E, Matyja E. The effectiveness of hyperbaric oxygen modalities against vascular component of traumatic brain injury. Brain Hemorrhages. 2020; https://doi.org/10.1016/j.hest.2020.04.002
 • Rydzanicz M, Wachowska M, Cook EC, Lisowski P, Kuźniewska B, Szymańska K, Diecke S, Prigione A, Szczałuba K, Szybińska A, Koppolu A, Murcia Pienkowski V, Kosińska J, Wiweger M, Kostrzewa G, Brzozowska M, Domańska-Pakieła D, Jurkiewicz E, Stawiński P, Gromadka A, Zielenkiewicz P, Demkow U, Dziembowska M, Kuźnicki J, Creamer TP, Płoski R. Novel calcineurin A (PPP3CA) variant associated with epilepsy, constitutive enzyme activation and downregulation of protein expression. Eur J Hum Genet. 2019; 27(1): 61-69. doi: 10.1038/s41431-018-0254-8.
 • Magini P, Smits DJ, Vandervore L, Schot R, Columbaro M, Kasteleijn E, van der Ent M, Palombo F, Lequin MH, Dremmen M, de Wit MCY, Severino M, Divizia MT, Striano P, Ordonez-Herrera N, Alhashem A, Al Fares A, Al Ghamdi M, Rolfs A, Bauer P, Demmers J, Verheijen FW, Wilke M, van Slegtenhorst M, van der Spek PJ, Seri M, Jansen AC, Stottmann RW, Hufnagel RB, Hopkin RJ, Aljeaid D, Wiszniewski W, Gawlinski P, Laure-Kamionowska M, Alkuraya FS, Akleh H, Stanley V, Musaev D, Gleeson JG, Zaki MS, Brunetti-Pierri N, Cappuccio G, Davidov B, Basel-Salmon L, Bazak L, Shahar NR, Avella AB, Mirzaa GM, Dobyns WB, Pippucci T, Fornerod M, Mancini GMS. Loss of SMPD4 Causes a Developmental Disorder Characterized by Microcephaly and Congenital Arthrogryposis. Am J Hum Genet. 2019; 105(4): 689-705. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.08.006
 • Zembrzuska K, Ostrowski RP, Matyja E. Hyperbaric oxygen increases glioma cell sensitivity to antitumor treatment with a novel isothiourea derivative in vitro.
  Oncol Rep. 2019 May;41(5):2703-2716. doi: 10.3892/or.2019.7064. Epub 2019 Mar 14.
 • Łastowska M, Trubicka J, Karkucińska-Więckowska A, Kaleta M, Tarasińska M, Perek-Polnik M, Sobocińska AA, Dembowska-Bagińska B, Grajkowska W, Matyja E. Immunohistochemical detection of ALK protein identifies APC mutated medulloblastoma and differentiates the WNT-activated medulloblastoma from other types of posterior fossa childhood tumors. Brain Tumor Pathol.2019 Jan;36(1):1-6.
 • Ostrowski RP, Zhang JH. The insights into molecular pathways of hypoxia-inducible factor in the brain. J Neurosci Res. 2018 Dec 12. doi: 10.1002/jnr.24366. [Epub ahead of print]
 • Łastowska M, Trubicka J, Niemira M, Paczkowska-Abdulsalam M, Karkucińska-Więckowska A, Kaleta M, Drogosiewicz M, Perek-Polnik M, Krętowski A, Cukrowska  B, Grajkowska W, Dembowska-Bagińska B, Matyja E.: Medulloblastoma with transitional features between Group 3 and Group 4 is associated with good prognosis. J Neurooncol.2018;138(2):231-240.
 • Pucko E, Matyja E, Koronkiewicz M, Ostrowski RP, Kazimierczuk Z.: Potent Antitumour Effects of Novel Pentabromobenzylisothioureas Studied on Human Glial-derived Tumour Cell Lines. Anticancer Res.2018;38(5):2691-2705.
 • Szczałuba K, Szymańska K, Rydzanicz M, Ciara E, Walczak A, Piekutowska-Abramczuk D, Kosińska J, Jacoszek A, Czerska K, Biernacka A, Laure-Kamionowska M, Gasperowicz P, Pronicka E, Płoski R.  A de novo loss-of-function DYNC1H1 mutation in a patient with parkinsonian features and a favourable response to levodopa. Clin Genet. 2018;93(5):1107-1108.
 • Dziewulska D, Kierdaszuk B. Ultrastructural changes in microvessels in familial hemiplegic migraine with CACNA1A mutation. Clin Neuropathol. 2018 ;37(6):283-287.
 • Dziewulska D, Nycz E, Rajczewska-Oleszkiewicz C, Bojakowski J, Sulejczak D. Nuclear abnormalities in vascular myocytes in cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). 2018; 38: 601-608.
 • Łastowska M, Trubicka J, Niemira M, Paczkowska-Abdulsalam M, Karkucińska-Więckowska A, Kaleta M, Drogosiewicz M, Tarasińska M, Perek-Polnik M, Krętowski A, Dembowska-Bagińska B, Grajkowska W, Pronicki M, Matyja E. ALK Expression Is a Novel Marker for the WNT-activated Type of Pediatric Medulloblastoma and an Indicator of Good Prognosis for Patients. Am J Surg Pathol.2017 Jun;41(6):781-787.
 • Ostrowski RP, Stępień K, Pucko E, Matyja E. The efficacy of hyperbaric oxygen in hemorrhagic stroke: experimental and clinical implications. Arch Med Sci. 2017 Aug;13(5):1217-1223
 • Kuśmierska K, Szymańska K, Rokicki D, Kotulska K, Jóźwiak S, Sykut-Cegielska J, Mierzewska H, Szczepanik E, Pronicka E, Demkow U. Age and Gender-Related Changes in Biogenic Amine Metabolites in Cerebrospinal Fluid in Children. Adv Exp Med Biol. 2016;878:73-82
 • Lenk GM, Szymanska K, Debska-Vielhaber G, Rydzanicz M, Walczak A, Bekiesinska-Figatowska M, Vielhaber S, Hallmann K, Stawinski P, Buehring S, Hsu DA, Kunz WS, Meisler MH, Ploski R. Biallelic Mutations of VAC14 in Pediatric-Onset Neurological Disease. Am J Hum Genet. 2016 Jun 8. pii: S0002-9297(16)30142-2. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.05.008.
 • Ostrowski RP, Frontczak-Baniewicz M, Kapuściński A, Sulkowski G, Pucko EB, Stępień K, Matyja E. Effect of mixed endothelin receptor antagonist bosentan on brain damage after experimental cardiac arrest. Int J Clin Exp Pathol.2016;9(8):7819-7835
 • Stępień K, Ostrowski RP, Matyja E. Hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy in treatment of malignancies, including brain tumours. Med Oncol2016 Sep;33(9):101. doi: 10.1007/s12032-016-0814-0
 • Bujko M, Machnicki MM, Grecka E, Rusetska N, Matyja E, Kober P, Mandat T, Rydzanicz M, Płoski R, Krajewski R, Bonicki W, Stokłosa T, Siedlecki JA. Mutational Analysis of Recurrent Meningioma Progressing From Atypical to Rhabdoid Subtype. World Neurosurg. 2016 Oct 15. pii: S1878-8750(16)31035-X. doi: 10.1016/j.wneu.2016.10.047.
 • Zakrzewska M, Fendler W, Zakrzewski K, Sikorska B, Grajkowska W, Dembowska-Bagińska B, Filipek I, Stefańczyk Ł, Liberski PP. Altered MicroRNA Expression Is Associated with Tumor Grade, Molecular Background and Outcome in Childhood InfratentorialEpendymoma. PLoS One. 2016 Jul 8;11(7):e0158464. doi: 10.1371/journal.pone.0158464
 • Smigiel R, Kostrzewa G, Kosinska J, Pollak A, Stawinski P, Szmida E, Bloch M, Szymanska K, Karpinski P, Sasiadek MM, Ploski R. Further evidence for GRIN2B mutation as the cause of severe epileptic encephalopathy. Am J Med Genet. A. 2016 Dec;170(12):3265-3270.
 • Łastowska M, Jurkiewicz E, Trubicka J, Daszkiewicz P, Drogosiewicz M, Malczyk K, Grajkowska W, Matyja E, Cukrowska B, Pronicki M, Perek-Polnik M, Perek D, Dembowska-Bagińska B.: Contrast enhancement pattern predicts poor survival for patients with non-WNT/SHH medulloblastoma tumours. J Neurooncol.2015; 123(1): 65-73
 • Matyja E, Grajkowska W, Pucko E, Kunert P, Marchel A. Papillary glioneuronal tumor with an unusual bilateral intraventricular localization. Clin Neuropathol. 2015; 34(1): 6-12
 • Szymańska K, Kuśmierska K, Demkow U: Inherited disorders of brain neurotransmitters: pathogenesis and diagnostic approach. Advs Exp Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration. 2015;6:1-8
 • Szymańska K, Kuśmierska K, Nowacka M, Sykut-Cegielska J, Demkow U. Phenotypic features of children with neurodevelopmental diseases in relation to biogenic amines. Respir Physiol Neurobiol2015; 209: 124-32