Niezmiernie miło nam poinformować, że projekt zgłoszony przez mgr Justynę Janowską-doktorantkę w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej (promotor dr hab. Joanna Sypecka) został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach przyznanego grantu (w kwocie 150 264 zł), doktorantka będzie realizowała część prac  w ramach projektu doktorskiego „Rola zmian w funkcjonowaniu oligodendrocytów w patogenezie zaburzeń istoty białej będących skutkiem asfiksji neonatalnej” w Faculty of Biology and Medicine,  Department of FundamentalNeurosciences University of Lausanne. 

 Serdecznie gratulujemy!