Obecnie, trzon struktury organizacyjnej Instytutu stanowią 3 zespoły kliniczno-badawcze ściśle współpracujące ze szpitalami klinicznymi oraz 11 zakładów badawczych i 16 samodzielnych pracowni badawczych.