Ważnym obszarem aktywności naukowo-badawczej Instytutu jest realizacja różnego rodzaju projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz infrastrukturalnych. Rokrocznie w IMDiK PAN realizowanych jest około 50 projektów finansowanych zarówno ze źródeł zagranicznych, jak i krajowych, m.in. przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję Badań Medycznych, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki

Klikając w odnośniki w lewym panelu witryny, mogą się Państwo zapoznać z projektami realizowanymi aktualnie w IMDiK PAN, skategoryzowanymi pod kątem instytucji finansujących.