HR LOGO

Z radością informujemy, że Komisja Europejska przyznała Instytutowi Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademi Nauk prawo do używania prestiżowego znaku HR Excellence in Research.
Wyróżnienie odzwierciedla zobowiązanie naszego Instytutu do ciągłego doskonalenia polityki w zakresie zasobów ludzkich zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania, zapewniając przejrzysty i sprawiedliwy proces rekrutacji pracowników naukowych, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery zawodowej. 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO
Europejska Karta Naukowca - Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Report and action plan MMRC PAS
Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w IMDiK PAN

Plan równości płci w IMDiK PAN


EUROPEJSKA POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI (materiały)

- Równość płci w UE
- Równość płci - Cele Zrównoważonego Rozwoju
- Równouprawnienie i różnorodność w miejscu pracy
- Równość płci a innowacyjność