STATUT:

ENGLISH VERSIONS:


Polityka "Open Access"
Zarządzenie nr 10/2020 do polityki "open access"
Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. otwartego dostępu


Strategia umiędzynarodowienia IMDiK PAN 2021 - 2027


Polityka Antykorupcyjna

1. Polityka przeciwdziałania korupcji w IMDIK PAN
2. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji 2018-2020
3. Rekomendacje MNiSW w sprawie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce
4. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
5. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
6. Szkolenia antykorupcyjne CBA - link szkolenia online CBA. 


Procedury postępowania z odpadami w IMDiK PAN
Procedura postępowania z odpadami medycznymi w IMDiK PAN  
(.doc)

Procedura postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi w IMDiK PAN (.doc)
Procedura postępowania z odpadami medycznymi niebezpiecznymi w IMDiK PAN (.doc)
Procedura postępowania z odpadami weterynaryjnymi w IMDiK PAN (.doc)
Procedura postępowania ze zwłokami zwierząt w IMDiK PAN (.doc)
Procedura postępowania z odpadami niebezpiecznymi w IMDiK PAN (.doc)
Katalog odpadów 2020 rok https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf
Regulamin postępowania z odpadami chemicznymi (.docx)
Gospodarka odpadami (.pdf)
Protokół z komisyjnego ważenia opakowań (.docx)
Pismo dotyczące złożenia materiału w zamrażarce awaryjnej (.doc)
Pismo dotyczące odbioru materiału z zamrażarki awaryjnej (.doc)
Warunki korzystania z zamrażarki awaryjnej (.pdf)
Wzór upoważnienia do magazynu T1 (.doc)