Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom
jego działalności naukowej i rozwój pracowników naukowych na każdym etapie ich kariery.