Kierownik
dr hab. Joanna Sypecka, prof. IMDiK, tel. 22 60 86 510, 60 86 508, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat
Krystyna Wąsik, tel. 22 60 86 510, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy naukowi
prof. dr hab. Teresa Zalewska  tel. 22 60 86 532,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. Barbara Łukomska  tel. 22 60 86 448,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Małgorzata Nałęcz  tel. 22 60 86 529,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Luiza Stanaszek  tel. 22 60 86 529,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Anna Andrzejewska tel. 22 60 86 471,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Sylwia Dąbrowska tel. 22 60 86 471, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Justyna Janowska  tel. 22 60 86 618,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy techniczni
Halina Zając tel. 22 60 86 531
Doktoranci
mgr Justyna Gargaś  tel. 22 60 86 618,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Paulina Pawelec  tel. 22 60 86 618,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Piotr Rogujski  tel. 22 60 86 529, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Karolina Ziąbska  tel. 22 60 86 618, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magistranci
Antonina Araszkiewicz tel. 22 608 64 71, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Patrycja Stachowicz, tel. 22 608 64 71, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy
Badania prowadzone w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej mają na celu określenie podłoża i przebiegu wybranych chorób neurologicznych oraz opracowywanie potencjalnych strategii terapeutycznych z użyciem somatycznych komórek macierzystych. Przedmiotem naszych zainteresowań są mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego  ludzi i zwierzęce komórki glejowe. Główne zagadnienia badawcze dotyczą:

 • Oceny efektywności przeszczepu ludzkich progenitorów glejowych w modelu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) u myszy
 • wyjaśnienia roli acetylacji/deacetylacji histonów w stymulacji endogennej neurogenezy w modelu asfiksji okołoporodowej
 • zbadania procesu dojrzewania oligodendrocytów oraz przebiegu procesów mielinizacji w modelach wybranych chorób hypo/demielinizacyjnych
 • ewaluacji wybranych mechanizmów interakcji neuron-glej oraz między poszczególnymi typami komórek glejowych w OUN
 • procesów regeneracji tkanki nerwowej szczura w następstwie cytotoksycznego uszkodzenia tkanki z zastosowaniem inhibitora pompy sodowo-potasowej (ouabainy) po transplantacji ludzkich komórek mezenchymalnych szpiku kostnego

Granty

 • „Rola oddziaływań międzykomórkowych w przebiegu procesów neurodegeneracyjnych po uszkodzeniach OUN”, projekt statutowy nr 6, kierownik: dr hab. Joanna Sypecka
 • Rola zmian w funkcjonowaniu oligodendrocytów w patogenezie zaburzeń istoty białej będących skutkiem asfiksji neonatalnej”, (2020 – 2021), projekt NCN nr 2020/36/T/N24/00144 (ETIUDA 8), kierownik: mgr Justyna Janowska,
 • „Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowego”, (2020–2021), projekt NCN nr 2020/04/X/NZ3/00008 (MINIATURA 4), kierownik: dr Anna Andrzejewska,
 • „Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro”, (2019 –2021), nr 1494/NZ3/N/31/2018 (PRELUDIUM 16), kierownik: mgr Justyna Janowska,
 • „Inhibitory deacetylaz histonów, jako potencjalne czynniki modelujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów”, (2018 – 2021), nr 00582/NZ3/B/27/2017 (OPUS 17), kierownik: dr hab.  Małgorzata Nałęcz,
 • „Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs), jako metoda zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs”, (2018–2021), projekt NCN nr 00721/NZ3/D/26/2017 (SONATA 13), kierownik:  dr Luiza Stanaszek,
 • „Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorów glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego”, (2016–2020), projekt NCBiR nr 13/EuroNanoMed/2016, kierownik: dr hab. Mirosław Janowski,
 • “Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”, (2016 – 2020), projekt NCBiR nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016, kierownik: dr hab. Mirosław Janowski

Współpraca krajowa

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawa
 • Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Fotonicznej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, Wydziału Mechatroniki, Warszawa
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Warszawa
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, Warszawa
 • Centrum Chirurgii Specjalistycznej „Ortopedika”, Warszawa

Współpraca zagraniczna

 • Department of Neuroscience, Biomedicine and Movement Sciences, University of Verona, Verona, Włochy
 • Département des Neurosciences Fondamentales, Université de Lausanne, Szwajcaria
 • Department of Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine, University of Maryland, Baltimore, Baltimore, MD, USA
 • 3B’s Group, University of Minho, Braga, Portugalia
 • R&D Department, FMC Biopolymer AS, Sandvika, Norwegia
 • NeuroDiderot, Université de Paris, Inserm, Paris, Francja Life Sciences Department,
 • Department of Women's and Children's Health, University of Padova, Padova, Włochy
 • Department of Molecular and Comparative Pathobiology and Neurology,  The Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, MD, USA
 • Perinatal Center, Institute of Neuroscience and Physiology,  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Szwecja
 • Life Sciences Department, University of Warwick, Coventry, UK

Aparatura

 • System do obrazowania żeli (G-Box Chemi XR5 Syngene)
 • Termocykler z blokiem grzejnym (Eppendorf)
 • Aparat real-time PCR (Applied Biosystems)
 • Spektrofotometr typu NanoDrop ((Termo-Scientific)
 • Cytowirówka (Shandon Cytospin 4)
 • Wirówka laboratoryjna (Eppendorf Centrifuge 5430R)
 • Elektroporator (Bio-RAD CE Module + Gene Pulser Xcell)
 • Komory laminarne
 • Inkubatory do hodowli komórek
 • Zamrażarka niskotemperaturowa
 • Aparat stereotaktyczny dla szczurów wraz z adapterem dla myszy (Stoelting)
 • Pochłaniacz oparów gazów do anestezji (Stoelting)
 • Inkubator do indukcji hipoksji u zwierząt
 • Pompa do mikroiniekcji
 • Mikroskop operacyjny (Carl Zeiss OPMI pico)

Metody badawcze

 • in vitro: hodowle komórkowe pierwotne ludzkich komórek mezenchymalnych szpiku kostnego oraz szczurzych i mysich komórek glejowych
 • ex vivo: hodowle organotypowe skrawków mózgów szczurzych oraz skrawków hipokampa
 • in vivo: modele zwierzęce, w tym model cytotoksycznego uszkodzenia mózgu indukowany ouabainą; model asfiksji okołoporodowej oraz model demielinizacji OUN - ALS (myszy rag2/shi )
 • izolowanie mikropęcherzyków z ludzkich macierzystych komórek mezenchymalnych szpiku kostnego
 • znakowanie komórek barwnikami przyżyciowymi (SPIO, GFP, CMFDA, PKH26)
 • ocena zdolności funkcjonalnych komórek do przepływu, adhezji i migracji w warunkach in vitro z zastosowaniem specjalistycznych komór i videomikroskopii
 • metody biochemiczne, w tym: elektroforeza, ELISA, LUMINEX, cytometria przepływowa, Western blot,  zymografia in situ, ocena metylacji i acetylacji chromatyny
 • metody biologii molekularnej: transfekcje mRNA i DNA do komórek; fuzja z białkiem GFP; RT- PCR, qRT-PCR
 • transplantacja komórek u gryzoni drogą bezpośredniej infuzji do mózgu, zbiornika wielkiego, rdzenia kręgowego lub podania  systemowego (dożylna, dotętnicza),
 • techniki immunocytochemiczne oraz immunohistochemiczne

Wybrane publikacje

 • Janowska J, Gargas J, Ziemka-Nalecz M, Zalewska T, Sypecka J. Oligodendrocyte Response to Pathophysiological Conditions Triggered by Episode of Perinatal Hypoxia-Ischemia: Role of IGF-1 Secretion by Glial Cells. Mol Neurobiol. 2020;57(10):4250-4268 DOI:10.1007/s12035-020-02015-z.
 • Drela K, Stanaszek L, Snioch K, Kuczynska Z, Wrobel M, Sarzynska S, Legosz P, Maldyk P, Lukomska B. Bone marrow-derived from the human femoral shaft as a new source of mesenchymal stem/stromal cells: an alternative cell material for banking and clinical transplantation. Stem Cell Res Ther. 2020;11(1):262. DOI:10.1186/s13287-020-01697-5.
 • Zalewska T, Jaworska J, Sypecka J, Ziemka-Nalecz M. Impact of a Histone Deacetylase Inhibitor-Trichostatin A on Neurogenesis after Hypoxia-Ischemia in Immature Rats. Int J Mol Sci. 2020;21(11):3808. DOI:10.3390/ijms21113808.
 • Andrzejewska A, Dabrowska S, Nowak B, Walczak P, Lukomska B, Janowski M. Mesenchymal stem cells injected into carotid artery to target focal brain injury home to perivascular space. Theranostics. 2020;10(15):6615-6628. DOI: 10.7150/thno.43169.
 • Dabrowska S, Andrzejewska A, Strzemecki D, Muraca M, Janowski M, Lukomska B. Human bone marrow mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles attenuate neuroinflammation evoked by focal brain injury in rats. J Neuroinflammation. 2019 ;16(1):216. DOI:1186/s12974-019-1602-5.
 • Andrzejewska A, Nowakowski A, Grygorowicz T, Dabrowska S, Orzel J, Walczak P, Lukomska B, Janowski M. Single-cell, high-throughput, real-time in vitro analysis of mRNA-ITGA4-engineered mesenchymal stem cell docking to inflamed endothelium in a microfluidic model with validation in animals with focal brain injury. JCBF&M. 2019; 39:11:2308-2320. DOI:10.1177/0271678X18805238.
 • Andrzejewska A, Jablonska A, Podobinska M, Dabrowska S, Janowski M, Walczak P, Lukomska B. Labeling of human mesenchymal stem cells with different classes of vital stains: robustness and toxicity. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):187. DOI:10.1186/s13287-019-1296-8.
 • Dabrowska S, Andrzejewska A, Lukomska B, Janowski M. Neuroinflammation as a target for treatment of stroke using mesenchymal stem cells and extracellular vesicles. J Neuroinflammation. 2019;16(1):178. DOI:10.1186/s12974-019-1571-8.
 • Drela K, Nowakowski A, Stanaszek L, Kuczynska Z, Lukomska B. Experimental strategies of mesenchymal stem cells propagation - adverse events and potential risk of functional changes. Stem Cells Int. 2019;7012692. DOI:10.1155/2019/7012692.
 • Lukomska B, Stanaszek L, Zuba-Surma EK, Legosz P, Sarzynska S, Drela K. Challenges and Controversies in Human Mesenchymal Stem Cells Therapy. Stem Cells Int. 2019;9628536.
 • Andrzejewska A, Lukomska B, Janowski M. Mesenchymal stem cells: from roots to boost. Stem Cells. 2019; 37(7):855-864. DOI:10.1186/s13287-019-1296-8.
 • Majchrzak M, Drela K, Andrzejewska A, Figurska S, Rogujski P, Fiedorowicz M, Walczak P, Janowski M, Lukomska B, Stanaszek L. A variable hSOD1 copy number influences the phenotypic outcome of SOD1/rag2 mice - immunocompetent model of ALS. Sci Rep. 2019;9(1):799. DOI:10.1038/s41598-018-37235-w.
 • Pawlak E, Janowski M, Habich A, Jablonska A, Sypecka J, Lukomska B. Intra-arterial infusion of human umbilical cord blood derived cells inversed learning asymmetry resulting from focal brain injury in rat. Front Neurol. 2019;10:786. DOI: 10.3389/fneur.2019.00786.
 • Lesniak WG, Chu C, Jablonska A, Du Y, Pomper MG, Walczak P, Janowski M. A Distinct Advantage to Intraarterial Delivery of 89Zr-Bevacizumab in PET Imaging of Mice With and Without Osmotic Opening of the Blood-Brain Barrier. J Nucl Med. 2019 ;60(5):617-622. DOI:10.2967/jnumed.118.218792.
 • Brzoska E, Kalkowski L, Kowalski K, Michalski P, Kowalczyk P, Mierzejewski B, Walczak P, Ciemerych MA, Janowski M. Muscular Contribution to Adolescent Idiopathic Scoliosis from the Perspective of Stem Cell-Based Regenerative Medicine. Stem Cells Dev. 2019;28(16):1059-1077. DOI:10.1089/scd.2019.0073.
 • Kasprzycka P, Archacka K, Kowalski K, Mierzejewski B, Zimowska M, Grabowska M, Piotrowski M, Rafalko M, Ryzko A, Irhashava A, Senderowski K, Golabek M, Streminska W, Janczyk-Ilach K, Koblowska M, Iwanicka-Nowicka R, Fogtman A, Janowski M, Walczak P, Ciemerych A, Brzoska E. The factors present in regenerating muscles impact bone marrow-derived mesenchymal stromal/stem cell fusion with myoblasts. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):343. DOI:10.1186/s13287-019-1444-1.
 • Golubczyk D, Malysz-Cymborska I, Kalkowski L, Janowski M, Coates JR, Wojtkiewicz J, Maksymowicz W, Walczak P. The Role of Glia in Canine Degenerative Myelopathy: Relevance to Human Amyotrophic Lateral Sclerosis. Mol Neurobiol. 2019; 56(8):5740-5748. DOI:10.1007/s12035-019-1488-3.
 • Janowska J, Gargas J, Ziemka-Nalecz M, Zalewska T, Buzanska L, Sypecka J. Directed glial differentiation and transdifferentiation for neural tissue regeneration. Exp Neurol. 2019; 319:112813. DOI:10.1016/j.expneurol.2018.08.010.
 • Jaworska J, Zalewska Z, Sypecka J, Ziemka-Nalecz M. Effect of HDAC inhibitor, Sodium butyrate, on neurogenesis in a rat model of neonatal hypoxia-ischemia. Potential mechanism of action. Mol Neurobiol. 2019;56(9):6341-6370. DOI:10.1007/s12035-019-1518-1.
 • Théry C, Witwer KW, Lukomska B et al. Minimal Information for Studies of Extracellular Vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. J Extracell Vesicles. 2018:8:1, 1535750.
 • Dabrowska S, Sypecka J, Jablonska, Strojek L, Wielgos M, Domanska-Janik K, Sarnowska A. Neuroprotective Potential and Paracrine Activity of Stromal Vs. Culture-Expanded hMSC Derived from Wharton Jelly under Co-Cultured with Hippocampal Organotypic Slices. Mol Neurobiol. 2018;55(7):6021-6036.                     
 • Dabrowska  S, Del Fattore A, Karnas E, Frontczak-Baniewicz, Kozlowska H, Muraca M, Janowski M, Lukomska B. Imaging of extracellular vesicles derived from human bone marrow mesenchymal stromal cells using fluorescent and magnetic labels. Int J Nanomedicine. 2018;13:1653-1664.
 • Oliveira JM, Carvalho L,  Silva-Correia J, Vieira S,  Majchrzak M, Lukomska B, Stanaszek L, Strymecka K, Malysz-Cymborska I, Golubczyk D, Kalkowski L, Reis RL, Janowski M, Walczak P. Hydrogel-based scaffolds to support intrathecal stem cell transplantation as a gateway to the spinal cord: clinical needs, biomaterials and imaging technologies. NPJ Regen Med. 2018;3:8.
 • Guzman R, Janowski M, Walczak P. Intra-arterial delivery of cell therapies for stroke. 2018;49:1075-1082.
 • Srivastava RK, Bulte JWM, Walczak P, Janowski M. Migratory potential of transplanted glial progenitors as critical factor for successful translation of glia replacement therapy: the gap between mice and men. 2018;66(5):907-919.
 • Janowska J, Sypecka J. Therapeutic Strategies for Leukodystrophic Disorders Resulting from Perinatal Asphyxia: Focus on Myelinating Oligodendrocytes. Mol Neurobiol. 2018;55(5):4388-4402.
 • Janowska J, Gargas J, Ziemka-Nalecz M, Zalewska T, Buzanska L, Sypecka J. Directed glial differentiation and transdifferentiation for neural tissue regeneration. Exp Neurol. 2018.DOI:S0014-4886(18)30401-1.
 • Ziemka-Nalecz M, Jaworska J, Sypecka J, Zalewska T. Histone deacetylase inhibitors: a therapeutic key in neurological disorders? J Neuropathol Exp Neurol. 2018;77(10):855-870.
 • Ziemka-Nalecz M, Janowska J, Strojek L, Jaworska J, Zalewska T, Frontczak-Baniewicz M, Sypecka J. Impact of neonatal hypoxia-ischemia on oligodendrocyte survival, maturation and myelinating potential. J Cellular Mol Med. 2018;22(1):207-222.
 • Janowska J, Ziemka-Nalecz M, Sypecka J. Differentiation of rat oligodendroglial cells is highly influenced by oxygen tension: in vitro model mimicking physiologically normoxic conditions. Int J Mol Sci. 2018;24:19(2):331.
 • Nowakowski A,  Andrzejewska A, Boltze J, Nitzsche F, Cui L, Jolkkonen J, Walczak P, Lukomska B,  Janowski M. Translation, but not transfection limits clinically relevant, exogenous mRNA based induction of alpha-4 integrin expression on human mesenchymal stem cells. Sci Rep. 2017:7(1):1103.
 • Nitzsche F, Müller C, Lukomska B, Jolkkonen J, Deten A, Boltze J. The MSC adhesion cascade - insights into homing and transendothelial migration. Stem Cells. 2017; 35(6):1446-1460.
 • Walczak P, Wojtkiewicz J, Nowakowski A, Chehade M, Habich A, Holak P, Xu J, Adamiak Z, Pearl M,  Gailloud P, Lukomska B, Maksymowicz W, Bulte JWM, Janowski M. Real-time MRI for precise and predictable intra-arterial stem cell delivery to the central nervous system. J Cereb Blood Flow Metab. 2017;37(7):2346-2358.
 • Ziemka-Nalecz M, Jaworska J, Zalewska T. Insights into the neuroinflammatory responces after neonatal hypoxia-ischemia.  J Neuropath Exp Neurology. 2017; 76(8):644-654.
 • Ziemka-Nalecz M, Jaworska J, Sypecka J, Polowy R, Filipkowski R, Zalewska T. Sodium butyrate, a histone deacetylase inhibitor, exhibits  neuroprotective/neurogenic effects in a rat model of neonatal hypoxia –ischemia. Mol Neurobiol. 2017;54(7):5300-5318.
 • Jaworska J, Ziemka-Nalecz M, Sypecka J, Zalewska T. The potential neuroprotective role of histone deacetylase inhibitor Sodium Butyrate after neonatal hypoxia-ischemia. J Neuroinflammation. 2017;14(1):34.
 • Sypecka J, Ziemka-Nalecz M, Dragun -Szymczak P, Zalewska T. A simple, xeno-free method for oligodendrocyte derivation from human neural stem cells derived from umbilical cord: engagement of gelatinases in the cell commitment and differentiation. J Tissue Eng Regen Med. 2017;11(5):1442-1455.

Patenty

 • HYDROGEL COMPRISING MANGANES, METHODS AND USES THEREOF, Application No/Patent No 17209876.6 – 1109 (zgłoszenie patentowe)
 • ZASTOSOWANIE MIKROPĘCHERZYKÓW POCHODZĄCYCH Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH W LECZENIU STANU ZAPALNEGO MÓZGU, ZWŁASZCZA WYWOŁANEGO UDAREM, numer P.425 406, International Application No PCT/PL2019/050027 (zgłoszenie patentowe)