Interdyscyplinarne, stacjonarne studia doktoranckie

Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej

Och!DOK

 W roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają się interdyscyplinarne studia doktoranckie oferujące możliwość łączenia następujących dyscyplin naukowych:

  • Biologia medyczna, Medycyna- z dziedziny nauk o życiu
  • Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczyna oraz Mechanika, Elektronika, Informatyka i Inżynieria materiałowa.- z dziedziny nauk technicznych

Studia realizowane będą w konsorcjum utworzonym prze trzy sąsiadujące instytuty naukowe PAN:

  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)

Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym

  • Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych
  • Diagnostyka ultrasonograficzna
  • Biomedyczne strategie terapeutyczne
  • Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia

Więcej informacji na http://www.ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/power-ochdok-pol