Projekt nr: NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019, finansowany z funduszy norweskich w programie   POLNOR2019 “Applied Research”

Tytuł projektu: “OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases” (PrevEco)

          english version             więcej informacji             

Projekt jest realizowany w konsorcjum:

imdik logo2        Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

4       NMBU, Norwegian University of Life Science (Norwegia)

5     TINE (Norwegia)

Wartość projektu: 6 694 600 PLN (w tym 4 166 600 PLN dla IMDiK)

Okres realizacji: 01.01.2021 – 01.01.2024

Kierownik projektu: Dr hab. Izabela Sabała, kierownik Pracowni Inżynierii Białek, IMDiK

W projekcie PrevEco zostaną opracowane nowe sposoby zapobiegania i leczenia powierzchniowych zakażeń bakteryjnych z wykorzystaniem bakteriocyn i enzymów bakteriolitycznych. Zespół IMDiK poszukuje nowych sposobów walki z antybiotykoopornością w oparciu o charakterystykę i inżynierię enzymów, które w sposób bardzo efektywny, a jednocześnie selektywny, eliminują patogenne bakterie nie szkodząc naturalnej florze bakteryjnej.