Kierownik
dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK, 22 60 86 598, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  pokój D-001
Pracownicy naukowi
mgr inż. Aleksandra Dominiak, 22 60 86 637, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Marta Lipiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Daniel Szopa, 22 60 86 504, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Katarzyna Gąsowska, 22 60 86 504, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Magdalena Chodkowska, 22 60 86 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Monika Sypecka , tel. 22 60 86 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci
mgr Agnieszka Kamińska, tel. 22 60 86 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Klaudia Radoszkiewicz , tel. 22 60 86 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Aleksandra Bzinkowska, tel. 22 60 86 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Paulina Rybkowska, tel. 22 60 86 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczo/kliniczny

Platforma Badań Translacyjnych w zakresie medycyny regeneracyjnej prowadzi badania translacyjne na poziomie badań przedklinicznych i klinicznych.

Działalność Banku Tkanek i Komórek - za pozwoleniem Ministra Zdrowia na:

 • gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki tłuszczowej podskórnej,
 • gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dopuszczenie do obiegu sznura pępowinowego,
 • gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dopuszczenie do obiegu i dystrybucję komórek mezenchymalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej,
 • gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dopuszczenie do obiegu i dystrybucję komórek mezenchymalnych izolowanych z Galarety Wharton’a

 w celu zastosowania klinicznego

 • nawiązywanie i organizowanie współpracy pomiędzy naukowcami a lekarzami w klinikach w celu prowadzenia pilotowych badań z wykorzystaniem wiedzy na temat klinicznego zastosowania komórek o potencjale regeneracyjnym
 • opracowanie nowych procedur medycznych oraz strategii terapeutycznych z wykorzystaniem różnych typów komórek macierzystych (mezenchymalne komórki macierzyste, neuralne komórki macierzyste)
 • opracowanie kryteriów włączenia pacjentów z ALS do eksperymentalnej terapii regeneracyjnej z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ASC-adipose derived stem cells), ustalenie badań dodatkowych koniecznych do oceny bezpieczeństwa i efektywności zastosowanej terapii, oszacowanie kosztów terapii- we współpracy z Kliniką Neurochirurgii i Neurologii WUM
 • opracowanie kryteriów włączenia pacjentów z autoimmunologiczną padaczką lekooporną do eksperymentalnej terapii regeneracyjnej z zastosowaniem ADRC, ustalono badania dodatkowe konieczne do oceny bezpieczeństwa i efektywności zastosowanej terapii- we współpracy z Kliniką Neurologii i Kliniką Chirurgii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • opracowanie metody z zastosowaniem ASC leczenia trudno gojących się ran oraz uszkodzenia nerwów obwodowych po nieudanych w przeszłości rekonstrukcjach- we współpracy z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP
 • ocena potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Wharton’a nasadzanych na szkielety 3D w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego u dzieci z wadą rozszczepową- we współpracy z Kliniką Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD
 • optymalizacja hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych/ stromalnych (MSC) pozyskiwanych z różnych źródeł (tkanka tłuszczowa, kości, galareta Whartona) - ocena zdolności terapeutycznych
 • optymalizacja hodowli MSC w formie neurosfer oraz różnicowania w kierunku neuralnym
 • ocena interakcji komórkowych w niszy neuralnych komórek macierzystych: współhodowle komórkowe 2D oraz 3D (sferoidy) in vitro
 • różnicowanie MSC w kierunku endotelialnym
 • ocena wpływu metabolizmu komórek hMSC na ich zdolność terapeutyczną w długotrwałej hodowli in vitro,
 • optymalizacja metody izolacji i długotrwałej hodowli neuralnych komórek macierzystych do celów terapeutycznych,
 • ocena potencjału neurogennego i neuroprotekcyjnego odróżnicowanych komórek progenitorów tłuszczowych DFAT oraz mezenchymalnych/stromalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej AD-MSC. Optymalizacja metod hodowli.
 • izolacja i ocena BM-MSC szpiku kostnego kości gąbczastej w zależności od wieku pacjentów.

Granty 

 • „Wzajemne interakcje pomiędzy WJ-MSC i fNSC wpływają na tworzenie niszy komórkowej oraz zdolności regeneracyjne.” NCN -Opus 16 nr 2018/31/B/NZ4/03172, Kierownik grantu: dr hab. Anna Sarnowska, okres realizacji - 2019-2022
 • “Aktywność i znaczenie obocznych dróg glikolitycznej przemiany glukozy w odpowiedzi na zmianę warunków tlenowych w długotrwałych hodowlach komórkowych AD-MSC.” NCN - Preludium 16 nr 2018/31/N/NZ4/03275, Kierownik grantu: mgr Anna Sylwia Figiel-Dąbrowska, okres realizacji - 2019-2022 
 • „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”, Kierownik grantu: dr hab. Anna Sarnowska, okres realizacji – 2021-2025 
 • „Przeprowadzenie badań przedklinicznych produktu leczniczego terapii zaawansowanej”. Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego”. Umowa z dnia 16.05.2018 z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych: okres realizacji 2018-2022, Kierownik: dr hab. Anna Sarnowska  (Zadanie 1), prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik (Zadanie2): prof. dr hab. Leonora Bużańska (Zadanie 3 i 4)

Współpraca krajowa

 • Klinika Neurochirurgii i Neurologii WUM w Warszawie
 • Klinika Neurologii i Klinika Chirurgii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie
 • Polski Bank Komórek Macierzystych w Warszawie (zlecenie zakończone w 2021 r.)

Współpraca zagraniczna

 • Università degli Studi di Milano-Bicocca, UNIMIB,Department of Biotechnology and Biosciences, Milan, Italy
 • Department of Stem Cell Biology and Histology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan
 • Laboratory for Stem Cells, Croatian Institute for Brain Research, School of Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Departments of Physical Medicine & Rehabilitation and Neurosurgery, Harvard Medical School, Spaulding Rehabilitation Hospital and Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA

Aparatura

 • wyposażony w pełni Bank Tkanek i Komórek, pomieszczenia czyste clean room, komory laminarne, inkubatory, wirówka, chłodziarki, zamrażarki -20C, -80C, -150C, tank z ciekłym azotem
 • wyposażone w pełni laboratorium badawcze do hodowli komórkowej in vitro: komora laminarna, inkubatory, mikroskop, wirówki, łaźnia wodna
 • AutoMACS Pro Separator, Miltenyibiotec, USA
 • Cytoria, Celution

Metody badawcze

 • hodowle komórkowe in vitro:
  • izolacja oraz hodowla pierwotna mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej, sznura pępowinowego, kości gąbczastej
  • wyprowadzanie komórek endotelialnych z mezenchymalnych komórek macierzystych
  • izolacja oraz hodowla pierwotna neuralnych komórek macierzystych
 • organotypowa hodowla ex vivo skrawków hipokampa, model ischemicznego uszkodzenia skrawków hipokampa (OGD; oxygen-glucose deprivation)
 • testy funkcjonalne: badanie potencjału neuroprotekcyjnego i migracyjnego badanych komórek
 • analizy immunocytochemiczne
 • analizy cytometryczne
 • sortowanie magnetyczne komórek – autoMACS Pro Separation
 • techniki biologii molekularnej – qPCR, Western Blot, ELISA

Wybrane publikacje

 • Natalia E Krzesniak, Anna Sarnowska, Anna Figiel-Dabrowska, Katarzyna Osiak, Krystyna Domanska-Janik, Bartłomiej H Noszczyk, 2021: Secondary release of the peripheral nerve with autologous fat derivates benefits for functional and sensory recovery, Neural Regeneration Research, https://doi.org/10.4103/1673-5374.297081
 • Anna Figiel-Dabrowska, Klaudia Radoszkiewicz, Paulina Rybkowska, Natalia Ewa Krzesniak, Dorota Sulejczak, Anna Sarnowska, 2021: Neurogenic and Neuroprotective Potential of Stem/Stromal Cells Derived from Adipose Tissue, Cells, https://doi.org/10.3390/cells10061475
 • Aleksandra Wedzinska, Anna Figiel-Dabrowska, Hanna Kozlowska, Anna Sarnowska, 2021: The Effect of Proinflammatory Cytokines on the Proliferation, Migration and Secretory Activity of Mesenchymal Stem/Stromal Cells (WJ-MSCs) under 5% O 2 and 21% O 2 Culture Conditions, Journal of Clinical Medicine, https://doi.org/10.3390/jcm10091813
 • Agnieszka Kamińska, Aleksandra Wedzinska, Marta Kot, Anna Sarnowska, 2021. Effect of Long-Term 3D Spheroid Culture on WJ-MSC. Cells https://doi.org/10.3390/cells10040719
 • Michal Kosinski, Anna Figiel-Dabrowska, Wioletta Lech, Lukasz Wieprzowski, Ryszard Strzalkowski, Damian Strzemecki, Lukasz Cheda, Jacek Lenart, Krystyna Domanska-Janik and Anna Sarnowska, 2020: Bone Defect Repair Using a Bone Substitute Supported by Mesenchymal Stem Cells Derived from the Umbilical Cord, Stem Cells International, https://doi.org/10.1155/2020/1321283
 • Elzbieta Szczepanik, Hanna Mierzewska, Dorota Antczak-Marach, Anna Figiel-Dabrowska, Iwona Terczynska, Jolanta Tryfon, Natalia Krzesniak, Bartlomiej Henryk Noszczyk, Ewa Sawicka, Krystyna Domanska-Janik, Anna Sarnowska, 2020: Intrathecal Infusion of Autologous Adipose-Derived Regenerative Cells in Autoimmune Refractory Epilepsy: Evaluation of Safety and Efficacy, Stem Cells International, https://doi.org/10.1155/2020/7104243
 • Talita Glaser, Hiromi Shimojo, Deidiane Elisa Ribeiro, Patrícia Pereira Lopes Martins, Renata Pereira Beco , Michal Kosinski, Vanessa Fernandes Arnaud Sampaio, Juliana Corrêa-Velloso 1, Ágatha Oliveira-Giacomelli, Claudiana Lameu, Ana Paula de Jesus Santos , Héllio Danny Nóbrega de Souza , Yang D Teng , Ryoichiro Kageyama , Henning Ulrich, 2020: ATP and spontaneous calcium oscillations control neural stem cell fate determination in Huntington's disease: a novel approach for cell clock research, Mol Psychiatry, https://doi: 10.1038/s41380-020-0717-5
 • Letizia Mazzini,Daniela Ferrari,Pavle R Andjus, Leonora Buzanska, Roberto Cantello, Fabiola De Marchi, Maurizio Gelati, Rashid Giniatullin, Joel C. Glover, Mariagrazia Grilli, Elena N. Kozlova, Margherita Maioli, Dinko Mitrečić, Augustas Pivoriunas, Rosario Sanchez-Pernaute, Anna Sarnowska, Angelo L. Vescovi, 2018: Advances in stem cell therapy for amyotrophic lateral sclerosis, Expert Opinion on Biological Therapy, https://doi.org/10.1080/14712598.2018.1503248
 • Sylwia Dabrowska, Joanna Sypecka, Anna Jablonska, Lukasz Strojek, Miroslaw Wielgos, Krystyna Domanska-Janik, Anna Sarnowska; 2017: Neuroprotective Potential and Paracrine Activity of Stromal Vs. Culture-Expanded hMSC Derived from Wharton Jelly under Co-Cultured with Hippocampal Organotypic Slices, Molecular Neurobiology, https://doi.org/10.1007/s12035-017-0802-1
 • Wioletta Lech, Anna Figiel-Dabrowska, Anna Sarnowska, Katarzyna Drela, Patrycja Obtulowicz, Bartlomiej Henryk Noszczyk, Leonora Buzanska,Krystyna Domanska-Janik, 2016: Phenotypic, Functional, and Safety Control at Preimplantation Phase of MSC-Based Therapy, Stem Cell International, https://doi.org/10.1155/2016/2514917
 • Patrycja Obtulowicz, Wioletta Lech, Lukasz Strojek, Anna Sarnowska, Krystyna Domanska-Janik, 2016: Induction of Endothelial Phenotype from Wharton's Jelly-Derived MSCs and Comparison of Their Vasoprotective and Neuroprotective Potential with Primary WJ-MSCs in CA1 Hippocampal Region Ex Vivo, Molecular Neurobiology, https://doi.org/10.1007/s12035-017-0802-1