Kierownik zakładu 
dr hab. Jakub Godlewski, tel. 22 60 86 567; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-603
Pracownicy naukowi
dr hab. n. med. Robert Ostrowski, tel.22 60 86 535, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-604
dr n. med. Emanuela Pucko, tel. 22 60 86 541, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-602
dr n. med. Sylwia K Król, tel. 22 60 86 468; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
dr n. fiz. Joanna Reszczyńska, tel. 22 60 86 468, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
mgr Barbara Olejniczak, tel. 22 60 86 468, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
Doktoranci
mgr Adrian Szczepaniak, tel. 22 60 86 468; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
Manager ds. projektów/Sekretariat
dr n. biol. Elżbieta Lewandowska-Gnatowska – tel. 22 60 86 502; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój nr B-625

 Profil badawczy

 • Rola niekodujących RNA (ncRNA): mikroRNA, długie niekodujące RNA (lncRNA, ang. long noncoding RNAs) oraz cyrkularnych (kolistych) RNA (circular RNA) w patogenezie ludzkich glejaków
 • Możliwości zastosowania ncRNA w terapii glejaków i przerzutów raka piersi
 • Komórki macierzyste glejaka (glioblastoma stem-like cells) jako cel terapeutyczny
 • Wykorzystanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (extracellular vesicles) jako nośników cząsteczek terapeutycznych
 • Badania efektu antyproliferacyjnego eksperymentalnych cytostatyków wobec komórek nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) in vitro w różnych warunkach tlenowych
 • Badania fenotypowo-genotypowe nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz identyfikacja nowych biomarkerów molekularnych, pomocnych w diagnostyce, prognozie klinicznej oraz terapii
 • Mechanizmy neuroprotekcji w wybranych modelach chorób OUN in vivo i in vitro
 • Ocena mechanizmów prekondycjonowania hiperbarią tlenową w modelu całkowitego niedokrwienia mózgu
 • Badania morfologiczne i molekularne zaburzeń rozwojowych OUN w okresie wczesnodziecięcym

Inne formy działalności
Archiwum materiału (bloczki, preparaty): autopsyjne przypadki patologii mózgu dorosłych (w tym ponad 250 przypadków AIDS ze zbiorów prof. M. J. Mossakowskiego) oraz materiał biopsyjny nowotworów układu nerwowego

Granty

 • “Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe zawierające mikroRNA w eksperymentalnej immunoterapii glejaka” - NCN OPUS 21, Nr: 2021/41/B/NZ6/0243, Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski, 2022-2025 https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518803
 • “Analiza roli cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu.” - NCN PRELUDIUM 20, Nr: 2021/41/N/NZ3/02209, Kierownik projektu - mgr Adrian Szczepaniak, 2022-2024 https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=515697
 • “Kontrola dojrzewania microRNAome i jej zastosowanie w celowanej terapii nowotworowych komórek macierzystych” - NCN OPUS 20, Nr: 2020/39/B/NZ5/02893, Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski, 2021-2024 https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=504919
 • “Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe transportujące mikroRNA w terapii glejaka” - Fundusz Badań Własnych IMDiK PAN 2021, Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski, Finansowanie: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk 2021-2022
 • “Immunoterapii glejaka z udziałem egzosomów - rola niekodującego RNA” - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Program Polskie Powroty 2019, Nr: PPN/PPO/2019/1/00001, Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski, 2020-2024
 • „Ocena działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzimidazolu wobec glioblastoma w doświadczalnej terapii w warunkach in vitro z użyciem tlenu hiperbarycznego” - NCN Miniatura 3 2019/03/X/NZ3/00954, kierownik: dr n. med. E. Pucko, okres realizacji 2019-2020

Projekty
Stypendium "Exchange to the US" The Kosciuszko Foundation – rok akademicki 2023/2024, mgr Adrian Szczepaniak

Współpraca krajowa

 • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • Narodowy Instytut Leków, Warszawa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
 • Zakład Fizjologii Oddychania IMDiK PAN
 • Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów, IMDiK PAN
 • Zakład Neurochemii, IMDiK PAN

Współpraca zagraniczna

 • Antonio Chiocca, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA
 • Ralph Weissleder, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA
 • Hiroshi Nakashima, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • Franz Ricklefs, Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany
 • Al Charest, Beth Israel Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • Mariano Viapiano, SUNY Upstate Medical University,Syracuse, NY, USA
 • Benjamin Purow, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA
 • Sean E. Lawler, Brown University, Providence, RI, USA
 • Department of Pharmacology and Physiology Loma Linda University, USA
 • Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, China

Metody badawcze

 • Proteomika (immunodetekcja metodą Western Blotting, immunoprecypitacja immunofluorescencja, immunohistochemia, spektroskopia masowa)
 • Genomika (PCR, qPCR, mikromacierze, sekwencjonowanie nowej generacji NGS, izolacja kwasów nukleinowych)
 • Modele komórkowe ludzkich nowotworów (hodowle 3D komórek macierzystych glejaków)
 • Modele zwierzęce (nowotwory wewnątrzczaszkowe)
 • Inżynieria genetyczna (przejściowe lub stabilne wyciszanie/wzmacnianie ekspresji genów za pomocą siRNA, shRNA, edycja genomu CRISPR/Cas9, wektory lentiwirusowe)
 • Mikroskopia (świetlna, fluorescencyjna)
 • Terapeutyczne nośniki (nano-cząsteczki, wirusy onkolityczne, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe)
 • Techniki histopatologiczne i histochemiczne
 • Metody immunomorfologiczne
 • Elektroforeza z immunoblotingiem
 • Oznaczenia enzymatyczno-spektrofotometryczne
 • Model całkowitego niedokrwienia mózgu
 • Modele in vivo i in vitro patologii nowotworowych i niedokrwiennych OUN

Aparatura

 • Wyposażenie pracowni hodowli komórkowej (inkubator z przepływem CO2, komora laminar flow, mikroskop odwrócony z fotooptyką, Multisizer3 firmy Beckman Coulter, mikroskop fluorescencyjny odwrócony Zeiss, licznik komórek, Muse Cell Analyzer)
 • Komora hiperbaryczna do badań in vitro
 • Wyposażenie pracowni histopatologicznej (mikrotomy, kriostat, cieplarki)
 • Wyposażenie pracowni do badań biologii molekularnej (termocykler (Applied Biosystems), QS 5 (Applied Biosystems), aparatura do elektroforezy i blottingu, Chemii-doc (Bio-Rad), NanoDrop, wirówki)

 

Wybrane publikacje

2024
Kiel K, Król SK, Bronisz A, Godlewski J. MiR-128-3p - a gray eminence of the human central nervous system. Mol Ther Nucleic Acids. 2024 Feb 6;35(1):102141. doi: 10.1016/j.omtn.2024.102141. PMID: 38419943; PMCID: PMC10899074. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38419943/

Zawadzka A, Brzozowska B, Matyjanka A, Mikula M, Reszczyńska J, Tartas A, Fornalski KW. The Risk Function of Breast and Ovarian Cancers in the Avrami-Dobrzyński Cellular Phase-Transition Model. Int J Mol Sci. 2024 Jan 22;25(2):1352. doi: 10.3390/ijms25021352. PMID: 38279352; PMCID: PMC10816518 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38279352/

2023
Machelak W, Szczepaniak A, Jacenik D, Zielińska M. The role of GDF11 during inflammation - An overview. Life Sci. 2023 Jun 1;322:121650. doi: 10.1016/j.lfs.2023.121650. Epub 2023 Apr 1. PMID: 37011872. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37011872/

Szczepaniak A, Bronisz A, Godlewski J. Circular RNAs-New Kids on the Block in Cancer Pathophysiology and Management. Cells. 2023 Feb 8;12(4):552. doi: 10.3390/cells12040552. PMID: 36831219 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9953808/

2022
Fornalski KW, Adamowski Ł, Bugała E, Jarmakiewicz R, Kirejczyk M, Kopyciński J, Krasowska J, Kukulski P, Piotrowski Ł, Ponikowska J, Reszczyńska J, Słonecka I, Wysocki P, Dobrzyński L. Biophysical Modeling of the Ionizing Radiation Influence on Cells Using the Stochastic (Monte Carlo) and Deterministic (Analytical) Approaches. Dose Response. 2022 Nov 23;20(4):15593258221138506. doi: 10.1177/15593258221138506. PMID: 36458282; PMCID: PMC9706082. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36458282/

Mierzewska H, Laure-Kamionowska M, Jezela-Stanek A, Rydzanicz M, Płoski R, Szczepanik E. The neuropathological findings of developmental and epileptic encephalopathy-43 (DEE43) and delineation of a the molecular spectrum of novel case. Seizure. 2021 Dec;93:75-80. doi: 10.1016/j.seizure.2021.10.014. Epub 2021 Oct 20. PMID: 34717289. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34717289/

Szczepaniak A, Machelak W, Fichna J, Zielińska M. The role of kappa opioid receptors in immune system - An overview. Eur J Pharmacol. 2022 Oct 15;933:175214. doi: 10.1016/j.ejphar.2022.175214. Epub 2022 Aug 23. PMID: 36007608. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36007608/

Xin Y, Chen J, Zhang H, Ostrowski RP, Liang Y, Zhao J, Xiang X, Liang F, Fu W, Huang H, Wu X, Su J, Deng J, He Z. Dexras1 Induces Dysdifferentiation of Oligodendrocytes and Myelin Injury by Inhibiting the cAMP-CREB Pathway after Subarachnoid Hemorrhage. Cells. 2022 Sep 24;11(19):2976. doi: 10.3390/cells11192976. PMID: 36230939; PMCID: PMC9564295. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36230939/

Jurkiewicz M, Steć G, Szczepaniak A, Fichna J, Zielińska M. Receptor GPR18 – struktura i rola w fizjologii oraz patofizjologii [GPR18 receptor – the structure and the role in the physiology and pathophysiology]. Postepy Biochem. 2022 May 24;68(2):161-168. Polish. doi: 10.18388/pb.2021_399. PMID: 35792647. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35792647/

Ostrowski RP, Pucko E, Matyja E. Proteasome and Neuroprotective Effect of Hyperbaric Oxygen Preconditioning in Experimental Global Cerebral Ischemia in Rats. Front Neurol. 2022 Feb 17;13:812581. doi: 10.3389/fneur.2022.812581. PMID: 35250819; PMCID: PMC8891759. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35250819/

Pucko EB, Ostrowski RP. Inhibiting CK2 among Promising Therapeutic Strategies for Gliomas and Several Other Neoplasms. Pharmaceutics. 2022 Jan 30;14(2):331. doi: 10.3390/pharmaceutics14020331. PMID: 35214064; PMCID: PMC8877581. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35214064/

Ostrowski RP, Pucko EB. Harnessing oxidative stress for anti-glioma therapy. Neurochem Int. 2022 Mar;154:105281. doi: 10.1016/j.neuint.2022.105281. Epub 2022 Jan 14. PMID: 35038460. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35038460/

2021
Zhang H, Ostrowski R, Jiang D, Zhao Q, Liang Y, Che X, Zhao J, Xiang X, Qin W, He Z. Hepcidin Promoted Ferroptosis through Iron Metabolism which Is Associated with DMT1 Signaling Activation in Early Brain Injury following Subarachnoid Hemorrhage. Oxid Med Cell Longev. 2021 Dec 27;2021:9800794. doi: 10.1155/2021/9800794. PMID: 34987706; PMCID: PMC8723883. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34987706/

Sławińska-Brych A, Mizerska-Kowalska M, Król SK, Stepulak A, Zdzisińska B. Xanthohumol Impairs the PMA-Driven Invasive Behaviour of Lung Cancer Cell Line A549 and Exerts Anti-EMT Action. Cells. 2021 Jun 12;10(6):1484. doi: 10.3390/cells10061484. PMID: 34204745; PMCID: PMC8231538. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34204745/

Godlewski J, Farhath M, Ricklefs FL, Passaro C, Kiel K, Nakashima H, Chiocca EA, Bronisz A. Oncolytic Virus Therapy Alters the Secretome of Targeted Glioblastoma Cells. Cancers (Basel). 2021 Mar 14;13(6):1287. doi: 10.3390/cancers13061287. PMID: 33799381; PMCID: PMC7999647. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33799381/

2020
Bronisz A, Rooj AK, Krawczyński K, Peruzzi P, Salińska E, Nakano I, Purow B, Chiocca EA, Godlewski J. The nuclear DICER-circular RNA complex drives the deregulation of the glioblastoma cell microRNAome. Sci Adv. 2020 Dec 16;6(51):eabc0221. doi: 10.1126/sciadv.abc0221. PMID: 33328224; PMCID: PMC7744081. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328224/

Krawczynski K, Godlewski J, Bronisz A. Oxidative Stress-Part of the Solution or Part of the Problem in the Hypoxic Environment of a Brain Tumor. Antioxidants (Basel). 2020 Aug 14;9(8):747. doi: 10.3390/antiox9080747. PMID: 32823815; PMCID: PMC7464568. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32823815/

Bronisz A, Salińska E, Chiocca EA, Godlewski J. Hypoxic Roadmap of Glioblastoma-Learning about Directions and Distances in the Brain Tumor Environment. Cancers (Basel). 2020 May 13;12(5):1213. doi: 10.3390/cancers12051213. PMID: 32413951; PMCID: PMC7281616. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32413951/

Ostrowski RP, Pucko E, Matyja E. The effectiveness of hyperbaric oxygen modalities against vascular component of traumatic brain injury. Brain Hemorrhages. 2020; https://doi.org/10.1016/j.hest.2020.04.002 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X20300255

2019
Zembrzuska K, Ostrowski RP, Matyja E. Hyperbaric oxygen increases glioma cell sensitivity to antitumor treatment with a novel isothiourea derivative in vitro. Oncol Rep. 2019 May;41(5):2703-2716. doi: 10.3892/or.2019.7064. Epub 2019 Mar 14. PMID: 30896865; PMCID: PMC6448092. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30896865/

Magini P, Smits DJ, Vandervore L, Schot R, Columbaro M, Kasteleijn E, van der Ent M, Palombo F, Lequin MH, Dremmen M, de Wit MCY, Severino M, Divizia MT, Striano P, Ordonez-Herrera N, Alhashem A, Al Fares A, Al Ghamdi M, Rolfs A, Bauer P, Demmers J, Verheijen FW, Wilke M, van Slegtenhorst M, van der Spek PJ, Seri M, Jansen AC, Stottmann RW, Hufnagel RB, Hopkin RJ, Aljeaid D, Wiszniewski W, Gawlinski P, Laure-Kamionowska M, Alkuraya FS, Akleh H, Stanley V, Musaev D, Gleeson JG, Zaki MS, Brunetti-Pierri N, Cappuccio G, Davidov B, Basel-Salmon L, Bazak L, Shahar NR, Bertoli-Avella A, Mirzaa GM, Dobyns WB, Pippucci T, Fornerod M, Mancini GMS. Loss of SMPD4 Causes a Developmental Disorder Characterized by Microcephaly and Congenital Arthrogryposis. Am J Hum Genet. 2019 Oct 3;105(4):689-705. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.08.006. Epub 2019 Sep 5. PMID: 31495489; PMCID: PMC6817560. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31495489/

Ogawa D, Ansari K, Nowicki MO, Salińska E, Bronisz A, Godlewski J. MicroRNA-451 Inhibits Migration of Glioblastoma while Making It More Susceptible to Conventional Therapy. Noncoding RNA. 2019 Mar 15;5(1):25. doi: 10.3390/ncrna5010025. PMID: 30875963; PMCID: PMC6468936. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30875963/

Xiao A, Brenneman B, Floyd D, Comeau L, Spurio K, Olmez I, Lee J, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Kagaya N, Shin-Ya K, Purow B. Statins affect human glioblastoma and other cancers through TGF-β inhibition. Oncotarget. 2019 Mar 1;10(18):1716-1728. doi: 10.18632/oncotarget.26733. PMID: 30899443; PMCID: PMC6422202.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30899443/

Godlewski J, Lenart J, Salinska E. MicroRNA in Brain pathology: Neurodegeneration the Other Side of the Brain Cancer. Noncoding RNA. 2019 Feb 23;5(1):20. doi: 10.3390/ncrna5010020. PMID: 30813461; PMCID: PMC6468660.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30813461/

Bhaskaran V, Nowicki MO, Idriss M, Jimenez MA, Lugli G, Hayes JL, Mahmoud AB, Zane RE, Passaro C, Ligon KL, Haas-Kogan D, Bronisz A, Godlewski J, Lawler SE, Chiocca EA, Peruzzi P. The functional synergism of microRNA clustering provides therapeutically relevant epigenetic interference in glioblastoma. Nat Commun. 2019 Jan 25;10(1):442. doi: 10.1038/s41467-019-08390-z. PMID: 30683859; PMCID: PMC6347618.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30683859/

2018
Ostrowski RP, Zhang JH. The insights into molecular pathways of hypoxia-inducible factor in the brain. J Neurosci Res. 2020 Jan;98(1):57-76. doi: 10.1002/jnr.24366. Epub 2018 Dec 12. PMID: 30548473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30548473/

Olmez I, Zhang Y, Manigat L, Benamar M, Brenneman B, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Lee J, Abbas T, Abounader R, Purow B. Combined c-Met/Trk Inhibition Overcomes Resistance to CDK4/6 Inhibitors in Glioblastoma. Cancer Res. 2018 Aug 1;78(15):4360-4369. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-3124. Epub 2018 May 29. PMID: 29844123; PMCID: PMC6072607.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29844123/

Pucko E, Matyja E, Koronkiewicz M, Ostrowski RP, Kazimierczuk Z. Potent Antitumour Effects of Novel Pentabromobenzylisothioureas Studied on Human Glial-derived Tumour Cell Lines. Anticancer Res. 2018 May;38(5):2691-2705. doi: 10.21873/anticanres.12511. PMID: 29715089. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29715089/

Szczałuba K, Szymańska K, Rydzanicz M, Ciara E, Walczak A, Piekutowska-Abramczuk D, Kosińska J, Jacoszek A, Czerska K, Biernacka A, Laure-Kamionowska M, Gasperowicz P, Pronicka E, Płoski R. A de novo loss-of-function DYNC1H1 mutation in a patient with parkinsonian features and a favourable response to levodopa. Clin Genet. 2018 May;93(5):1107-1108. doi: 10.1111/cge.13133. Epub 2017 Dec 15. PMID: 29243232. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29243232/

Ricklefs FL, Alayo Q, Krenzlin H, Mahmoud AB, Speranza MC, Nakashima H, Hayes JL, Lee K, Balaj L, Passaro C, Rooj AK, Krasemann S, Carter BS, Chen CC, Steed T, Treiber J, Rodig S, Yang K, Nakano I, Lee H, Weissleder R, Breakefield XO, Godlewski J, Westphal M, Lamszus K, Freeman GJ, Bronisz A, Lawler SE, Chiocca EA. Immune evasion mediated by PD-L1 on glioblastoma-derived extracellular vesicles. Sci Adv. 2018 Mar 7;4(3):eaar2766. doi: 10.1126/sciadv.aar2766. PMID: 29532035; PMCID: PMC5842038.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29532035/

Olmez I, Love S, Xiao A, Manigat L, Randolph P, McKenna BD, Neal BP, Boroda S, Li M, Brenneman B, Abounader R, Floyd D, Lee J, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Sulman EP, Mayo M, Gioeli D, Weber M, Harris TE, Purow B. Targeting the mesenchymal subtype in glioblastoma and other cancers via inhibition of diacylglycerol kinase alpha. Neuro Oncol. 2018 Jan 22;20(2):192-202. doi: 10.1093/neuonc/nox119. PMID: 29048560; PMCID: PMC5777487.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29048560/

2017
Olmez I, Brenneman B, Xiao A, Serbulea V, Benamar M, Zhang Y, Manigat L, Abbas T, Lee J, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Abounader R, Leitinger N, Purow B. Combined CDK4/6 and mTOR Inhibition Is Synergistic against Glioblastoma via Multiple Mechanisms. Clin Cancer Res. 2017 Nov 15;23(22):6958-6968. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0803. Epub 2017 Aug 16. PMID: 28814434; PMCID: PMC5690820.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28814434/

Ostrowski RP, Stępień K, Pucko E, Matyja E. The efficacy of hyperbaric oxygen in hemorrhagic stroke: experimental and clinical implications. Arch Med Sci. 2017 Aug;13(5):1217-1223. doi: 10.5114/aoms.2017.65081. Epub 2017 Jan 13. PMID: 28883864; PMCID: PMC5575217. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28883864/

Li M, Xiao A, Floyd D, Olmez I, Lee J, Godlewski J, Bronisz A, Bhat KPL, Sulman EP, Nakano I, Purow B. CDK4/6 inhibition is more active against the glioblastoma proneural subtype. Oncotarget. 2017 Jul 21;8(33):55319-55331. doi: 10.18632/oncotarget.19429. PMID: 28903422; PMCID: PMC5589661.    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28903422/

Rooj AK, Ricklefs F, Mineo M, Nakano I, Chiocca EA, Bronisz A, Godlewski J. MicroRNA-Mediated Dynamic Bidirectional Shift between the Subclasses of Glioblastoma Stem-like Cells. Cell Rep. 2017 Jun 6;19(10):2026-2032. doi: 10.1016/j.celrep.2017.05.040. PMID: 28591575; PMCID: PMC5514838. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28591575/

Godlewski J, Ferrer-Luna R, Rooj AK, Mineo M, Ricklefs F, Takeda YS, Nowicki MO, Salińska E, Nakano I, Lee H, Weissleder R, Beroukhim R, Chiocca EA, Bronisz A. MicroRNA Signatures and Molecular Subtypes of Glioblastoma: The Role of Extracellular Transfer. Stem Cell Reports. 2017 Jun 6;8(6):1497-1505. doi: 10.1016/j.stemcr.2017.04.024. Epub 2017 May 18. PMID: 28528698; PMCID: PMC5470095.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528698/

2016
Stępień K, Ostrowski RP, Matyja E. Hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy in treatment of malignancies, including brain tumours. Med Oncol. 2016 Sep;33(9):101. doi: 10.1007/s12032-016-0814-0. Epub 2016 Aug 2. PMID: 27485098; PMCID: PMC4971045. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27485098/

Mineo M, Ricklefs F, Rooj AK, Lyons SM, Ivanov P, Ansari KI, Nakano I, Chiocca EA, Godlewski J, Bronisz A. The Long Non-coding RNA HIF1A-AS2 Facilitates the Maintenance of Mesenchymal Glioblastoma Stem-like Cells in Hypoxic Niches. Cell Rep. 2016 Jun 14;15(11):2500-9. doi: 10.1016/j.celrep.2016.05.018. Epub 2016 Jun 2. PMID: 27264189; PMCID: PMC4909547. doi:10.1016/j.celrep.2016.05.018.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27264189/

Ricklefs F, Mineo M, Rooj AK, Nakano I, Charest A, Weissleder R, Breakefield XO, Chiocca EA, Godlewski J, Bronisz A. Extracellular Vesicles from High-Grade Glioma Exchange Diverse Pro-oncogenic Signals That Maintain Intratumoral Heterogeneity. Cancer Res. 2016 May 15;76(10):2876-81. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-15-3432. Epub 2016 Mar 24. PMID: 27013191; PMCID: PMC4873326.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27013191/

Ostrowski RP, Frontczak-Baniewicz M, Kapuściński A, Sulkowski G, Pucko EB, Stępień K, Matyja E. Effect of mixed endothelin receptor antagonist bosentan on brain damage after experimental cardiac arrest. Int J Clin Exp Pathol.2016;9(8):7819-7835 https://e-century.us/files/ijcep/9/8/ijcep0031307.pdf

Rooj AK, Bronisz A, Godlewski J. The role of octamer binding transcription factors in glioblastoma multiforme. Biochim Biophys Acta. 2016 Jun;1859(6):805-11. doi: 10.1016/j.bbagrm.2016.03.003. Epub 2016 Mar 8. PMID: 26968235; PMCID: PMC4880501.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26968235/

Teplyuk NM, Uhlmann EJ, Gabriely G, Volfovsky N, Wang Y, Teng J, Karmali P, Marcusson E, Peter M, Mohan A, Kraytsberg Y, Cialic R, Chiocca EA, Godlewski J, Tannous B, Krichevsky AM. Therapeutic potential of targeting microRNA-10b in established intracranial glioblastoma: first steps toward the clinic. EMBO Mol Med. 2016 Mar 1;8(3):268-87. doi: 10.15252/emmm.201505495. PMID: 26881967; PMCID: PMC4772951.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26881967/

Bronisz A, Godlewski J, Chiocca EA. Extracellular Vesicles and MicroRNAs: Their Role in Tumorigenicity and Therapy for Brain Tumors. Cell Mol Neurobiol. 2016 Apr;36(3):361-76. doi: 10.1007/s10571-015-0293-4. Epub 2016 Mar 17. PMID: 26983830; PMCID: PMC5570546.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26983830/

Rooj AK, Mineo M, Godlewski J. MicroRNA and extracellular vesicles in glioblastoma: small but powerful. Brain Tumor Pathol. 2016 Apr;33(2):77-88. doi: 10.1007/s10014-016-0259-3. Epub 2016 Mar 11. PMID: 26968172; PMCID: PMC4853899. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26968172/

2015
Ansari KI, Ogawa D, Rooj AK, Lawler SE, Krichevsky AM, Johnson MD, Chiocca EA, Bronisz A, Godlewski J. Glucose-based regulation of miR-451/AMPK signaling depends on the OCT1 transcription factor. Cell Rep. 2015 May 12;11(6):902-909. doi: 10.1016/j.celrep.2015.04.016. Epub 2015 Apr 30. PMID: 25937278; PMCID: PMC4431904.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25937278/

Bronisz A, Chiocca EA, Godlewski J. Response to energy depletion: miR-451/AMPK loop. Oncotarget. 2015 Jul 20;6(20):17851-2. doi: 10.18632/oncotarget.4606. PMID: 26257001; PMCID: PMC4627211. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26257001/

Godlewski J, Krichevsky AM, Johnson MD, Chiocca EA, Bronisz A. Belonging to a network--microRNAs, extracellular vesicles, and the glioblastoma microenvironment. Neuro Oncol. 2015 May;17(5):652-62. doi: 10.1093/neuonc/nou292. Epub 2014 Oct 9. PMID: 25301812; PMCID: PMC4482852.   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25301812/

2014
Bronisz A, Wang Y, Nowicki MO, Peruzzi P, Ansari K, Ogawa D, Balaj L, De Rienzo G, Mineo M, Nakano I, Ostrowski MC, Hochberg F, Weissleder R, Lawler SE, Chiocca EA, Godlewski J. Extracellular vesicles modulate the glioblastoma microenvironment via a tumor suppression signaling network directed by miR-1. Cancer Res. 2014 Feb 1;74(3):738-750. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-13-2650. Epub 2013 Dec 5. PMID: 24310399; PMCID: PMC3928601.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24310399/

2013
Peruzzi P, Bronisz A, Nowicki MO, Wang Y, Ogawa D, Price R, Nakano I, Kwon CH, Hayes J, Lawler SE, Ostrowski MC, Chiocca EA, Godlewski J. MicroRNA-128 coordinately targets Polycomb Repressor Complexes in glioma stem cells. Neuro Oncol. 2013 Sep;15(9):1212-24. doi: 10.1093/neuonc/not055. Epub 2013 Jun 3. PMID: 23733246; PMCID: PMC3748913.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23733246/

Guessous F, Alvarado-Velez M, Marcinkiewicz L, Zhang Y, Kim J, Heister S, Kefas B, Godlewski J, Schiff D, Purow B, Abounader R. Oncogenic effects of miR-10b in glioblastoma stem cells. J Neurooncol. 2013 Apr;112(2):153-63. doi: 10.1007/s11060-013-1047-0. Epub 2013 Jan 10. PMID: 23307328; PMCID: PMC3609924.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23307328/

2012
Bronisz A, Godlewski J, Wallace JA, Merchant AS, Nowicki MO, Mathsyaraja H, Srinivasan R, Trimboli AJ, Martin CK, Li F, Yu L, Fernandez SA, Pécot T, Rosol TJ, Cory S, Hallett M, Park M, Piper MG, Marsh CB, Yee LD, Jimenez RE, Nuovo G, Lawler SE, Chiocca EA, Leone G, Ostrowski MC. Reprogramming of the tumour microenvironment by stromal PTEN-regulated miR-320. Nat Cell Biol. 2011 Dec 18;14(2):159-67. doi: 10.1038/ncb2396. PMID: 22179046; PMCID: PMC3271169.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22179046/

2011
Williams SP, Nowicki MO, Liu F, Press R, Godlewski J, Abdel-Rasoul M, Kaur B, Fernandez SA, Chiocca EA, Lawler SE. Indirubins decrease glioma invasion by blocking migratory phenotypes in both the tumor and stromal endothelial cell compartments. Cancer Res. 2011 Aug 15;71(16):5374-80. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-3026. Epub 2011 Jun 22. PMID: 21697283; PMCID: PMC4288480.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21697283/