Kierownik
Prof. dr hab. n. med. Lidia Strużyńska, tel. 22 608 65 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój C-003
Sekretariat
Mgr Aleksandra Stafiej, tel. 22 60 86 528, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-401
Pracownicy naukowi
Dr hab. n. med. Grzegorz Sulkowski, tel. 22 608 64 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab. n. med. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz, tel. 22 608 65 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Beata Dąbrowska-Bouta, tel. 22 608 64 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy techniczni
Grzegorz Pałka, tel. 22 608 65 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci
Mgr Mikołaj Sałek, tel. 22 608 65 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy

 • patomechanizmy zmian neurodegeneracyjnych wywołanych obecnością białka tau, ze szczególnym uwzględnieniem roli astrocytów oraz interakcji astrocyt-neuron. Badania wpływu obecności białka tau na składowe cyklu glutaminian-glutamina, w tym na funkcję i ekspresję układów transportujących dla glutaminy i glutaminianu w modelu tauopatii in vitro
 • badanie udziału komponentu glutaminergicznego, purynergicznego oraz kininowego w patomechanizmach zmian jednostki nerwowo-naczyniowej, zmian zapalnych oraz neurodegeneracyjnych w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura (EAE), zwierzęcego modelu stwardnienia rozsianego (SM). Poszukiwanie związków o potencjale protekcyjnym wśród antagonistów receptorów jonotropowych i metabotropowych dla glutaminianu, purynergicznych P2X7 oraz kininowych B1.
 • badania mechanizmów neurotoksycznego działania nano-związków, w tym nanocząstek srebra (AgNPs), w różnych modelach zwierzęcych (ekspozycja ostra, przewlekła, rozwojowa).

Granty

 • „Udział glutaminianergicznego receptora NMDA w mechanizmach neurotoksyczności nanocząstek srebra w modelu in vivo”. (NCN, nr 2016/21/B/NZ7/02756, dr hab. Lidia Strużyńska, 2017-2020)

Współpraca krajowa

 • Zakład Biochemii i Chemii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 • Zakład Farmakologii i Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 • Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Współpraca zagraniczna

 • Departament of Pathology and Molecular Medicine, McMaster University, Ontario, Canada

Aparatura

 • Zautomatyzowany system do analizy RNA, DNA i białek wraz z przystawką do analizy RNA
 • Aparat do sączenia próbek Brandel M-24 cell Harvester
 • Komora UVC/T-M-AR do PCR

Metody badawcze

 • biochemiczne (spektrofotometryczne pomiary aktywności i kinetyki enzymów, substratów i produktów metabolizmu)
 • immunochemiczne (elektroforeza białek i immunodetekcja metodą Western blot, immunoprecypitacja)
 • radiochemiczne (kinetyka transportu znakowanych neuroprzekaźników i wiązania ligandów do specyficznych receptorów)
 • wybrane metody biologii molekularnej (izolacja RNA, RT-PCR, qRT-PCR)
 • immunohistochemia, mikroskopia konfokalna

Wybrane publikacje

 • Sidoryk-Wegrzynowicz M, Strużyńska L. Dysfunctional glia: contributors to neurodegenerative disorders. Neural Regen Res. 2021; 16(2):218-222. doi: 10.4103/1673-5374.290877.
 • Skalska J, Dąbrowska-Bouta B, Frontczak-Baniewicz M, Sulkowski G, Strużyńska L. A Low Dose of Nanoparticulate Silver Induces Mitochondrial Dysfunction and Autophagy in Adult Rat Brain. Neurotox Res. 2020; 38(3):650-664. doi: 10.1007/s12640-020-00239-4.
 • Kwiecien JM, Dabrowski W, Dąbrowska-Bouta B, Sulkowski G, Oakden W, Kwiecien-Delaney CJ, Yaron JR, Zhang L, Schutz L, Marzec-Kotarska B, Stanisz GJ, Karis JP, Struzynska L, Lucas AR. Prolonged inflammation leads to ongoing damage after spinal cord injury. PLoS One. 2020;15(3):e0226584. doi: 10.1371/journal.pone.0226584. eCollection 2020.
 • Sidoryk-Węgrzynowicz M, Strużyńska L. Astroglial contribution to tau-dependent neurodegeneration. Biochem J. 2019; 476(22):3493-3504. doi: 10.1042/BCJ20190506.
 • Ke T, Sidoryk-Wegrzynowicz M, Pajarillo E, Rizor A, Soares FAA, Lee E, Aschner M. Role of Astrocytes in Manganese Neurotoxicity Revisited. Neurochem Res. 2019; 44(11):2449-2459. doi: 10.1007/s11064-019-02881-7.
 • Dąbrowska-Bouta B, Sulkowski G, Strużyński W, Strużyńska L. Prolonged Exposure to Silver Nanoparticles Results in Oxidative Stress in Cerebral Myelin. Neurotox Res. 2019; 35(3):495-504. doi: 10.1007/s12640-018-9977-0.
 • Grygorowicz T, Strużyńska L. Early P2X7R-dependent activation of microglia during the asymptomatic phase of autoimmune encephalomyelitis. 2019; 27(1):129-137. doi: 10.1007/s10787-018-0528-3.
 • Grygorowicz T, Dąbrowska-Bouta B, Strużyńska L. Administration of an antagonist of P2X7 receptor to EAE rats prevents a decrease of expression of claudin-5 in cerebral capillaries. Purinergic Signal. 2018 Dec;14(4):385-393. doi: 10.1007/s11302-018-9620-9.
 • Dąbrowska-Bouta B, Sulkowski G, Frontczak-Baniewicz M, Skalska J, Sałek M, Orzelska-Górka J, Strużyńska L. Ultrastructural and biochemical features of cerebral microvessels of adult rat subjected to a low dose of silver nanoparticles. 2018; 408:31-38. doi: 10.1016/j.tox.2018.06.009.
 • Strużyńska L, Skalska J. Mechanisms Underlying Neurotoxicity of Silver Nanoparticles. Adv Exp Med Biol. 2018;1048:227-250. doi: 10.1007/978-3-319-72041-8_14.