20201019 143143

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W IMDiK PAN (.doc)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI W IMDiK PAN
(.doc)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI NIEBEZPIECZNYMI W IMDiK PAN
(.doc)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WETERYNARYJNYMI W IMDiK PAN
(.doc)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZWŁOKAMI ZWIERZĄT W IMDiK PAN
(.doc)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W IMDiK PAN
(.doc)
KATALOG ODPADÓW 2015 R.
 (.pdf)
REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI CHEMICZNYMI
(.doc)
GOSPODARKA ODPADAMI (.pdf)
PROTOKÓŁ Z KOMISYJNEGO WAŻENIA OPAKOWAŃ (.doc)
PISMO DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA MATERIAŁU W ZAMRAŻARCE AWARYJNEJ (.doc)
PISMO DOTYCZĄCE ODBIORU MATERIAŁU Z ZAMRAŻARKI AWARYJNEJ (.doc)
WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAMRAŻARKI AWARYJNEJ (.pdf)
WZÓR UPOWAŻNIENIA DO MAGAZYNU T1 (.doc)