Rejestr badań klinicznych

ed1zelatynowekomrki2 ed1zelatynowekomrki2 ed1zelatynowekomrki2

Załączamy formularz dotyczący rejestracji prób klinicznych dotyczących neurologicznych terapii komórkowych podejmowanych w polskich ośrodkach klinicznych. 

Formularz - (.doc)

Badania dotyczące leczenia chorób OUN zarejestrowane na stronie www.clinicaltrials.gov

Biological Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (NeuStem-ALS)–Pomorski Uniwersytet Medyczny

Eksperymenty medyczne w Polsce w doniesieniach prasowych i zjazdowych

ALS – Klinika Neurologii i Neurochirurgii Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z  IMDiK
ALS – Klinika Neurologii i Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Padaczka lekooporna – Klinika Neurologii Instytutu Matki i Dziecka we współpracy z IMDiK PAN, Warszawa
Autyzm – Klinika Neurologii  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
Porażenie mózgowe i padaczka - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Stwardnienie rozsiane - Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Stwardnienie Rozsiane – Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny , Warszawa

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich zespołów klinicznych, zainteresowanych rozwojem terapii komórkowej w chorobach OUN, o zgłoszenie prowadzonych badań i ich rejestrację w celach polepszenia informacji i dalszej integracji naszego środowiska.