Dr Barbara Patzer  Instytut nasz dotknęła bolesna strata - zmarła Pani Doktor Barbara Patzer

    Dla wielu z nas była nie tylko życzliwą i pogodną osobą - jako wieloletnia Nasza Doktor

   była powiernikiem i przyjacielem, zawsze gotowa, aby z wielką troską i oddaniem nieść pomoc.

   Zawdzięczamy Jej tak wiele…
   Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

   Dyrekcja i Pracownicy IMDiK PAN

Słowa pożegnania od Dyrekcji i pracowników IMDiK PAN