Minął rok od inwazji na Ukrainę. Nieustająco pozostajemy solidarni z narodem ukraińskim.
Stanowisko, które zamieściliśmy rok temu kilka godzin po inwazji pozostaje aktualne!

 

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, poruszeni dzisiejszymi wydarzeniami w Ukrainie

1. Potępiamy agresję Rosji na suwerenne państwo Ukrainę;

2. Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim;


3. Deklarujemy wolę udzielenia wszelkiej możliwej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znajdują się lub znajdą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ukraina