Serdeczne gratulacje dla Pana Jakuba Godlewskiego - Kierownika Zakładu Neuroonkologii naszego Instytutu -
któremu na posiedzeniu dn. 29 czerwca 2023 r. Rada Naukowa IMDiK PAN nadała
stopień naukowy doktora habilitowanego!

 

dr hab. Jakub Godlewski FB