Pani dr Aleksandra Owczarek z Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN została laureatką w konkursie Miniatura 7 Narodowego Centrum Nauki i zrealizuje projekt pt. „Dystrybucja oraz identyfikacja białek ulegających posttranslacyjnej modyfikacji putrescyną w hipokampie w warunkach niedotlenienia”.

Dr A. Owczarek o projekcie: Niedotlenienie hipokampa- części mózgu odpowiadającej m.in. za pamięć - jest częstą konsekwencją np. udaru. Wydaje się, że wzór poliaminacji białek w jego obrębie może być istotny dla mechanizmów śmierci/przetrwania niedotlenionych komórek nerwowych. Celem projektu jest poznanie lokalizacji i próba identyfikacji białek, które są modyfikowane putrescyną - jedną z występujących endogennie poliamin - w warunkach niedotlenienia. Eksperymenty będą zgodnie z zasadami 3R przeprowadzaneex vivo na skrawkach organotypowych mysiego hipokampa. Mam nadzieję, że uzyskane przeze mnie wyniki zaowocują otrzymaniem kolejnych grantów, co w konsekwencji przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów fizjologicznych i patologicznych w obrębie hipokampa".

 

dr Owczarek FB