W Nature Communications ukazał się artykuł zatytułowany „Staphylococcus aureus sacculus mediates activities of M23 hydrolases”, który jest efektem współpracy zespołu dr hab. Izabeli Sabały z Pracowni Inżynierii Białek IMDiK PAN z grupą prof. Jean-Pierre Simorre z Institut de Biologie Structurale (IBS) w Grenoble. Opublikowane badania prowadzone były w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN oraz Universite Grenoble Alpes.

Serdecznie gratulujemy tego sukcesu!

Izabela_Sabała_Nature_strona.jpg

W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad oddziaływaniami pomiędzy hydrolazami peptydoglikanowymi  a ścianami komórkowymi bakterii, które odgrywają ważną rolę w życiu i wirulencji bakterii. Bakteryjne ściany komórkowe są bardzo stabilne, chroniąc w ten sposób wnętrze komórki przed czynnikami zewnętrznymi, a jednocześnie muszą być bardzo plastyczne, co odgrywa szczególnie ważną rolę w czasie wzrostu i podziału komórek. Pogodzenie tych dwóch przeciwstawnych cech jest możliwe dzięki bardzo ścisłej koordynacji i regulacji metabolizmu ścian. Zaobserwowano, że peptydoglikan, kluczowy składnik ścian komórkowych bakterii, ma istotny wpływ na regulację działania dwóch enzymów, lysostafiny i LytM. Wykorzystując jądrowy rezonans magnetyczny i spektrometrie mas, autorzy publikacji wykazali, że struktura peptydoglikanu gronkowca złocistego wpływa na specyficzność hydrolizy przeprowadzanej przez te dwa enzymy. Uzyskane wyniki pozwolił na zaproponowanie modelu, w którym sieciowanie peptydoglikanu wpływa na aktywność, selektywność i specyficzność tych dwóch strukturalnie pokrewnych enzymów w różny sposób. Te wyniki mogą być bardzo pomocne w rozwijaniu nowych strategii zwalczania infekcji bakteryjnych, co jest szczególnie ważne w dobie szerzącej się oporności na antybiotyki.

https://doi.org/10.1038/s41467-023-42506-w

 Izabela Sabała Nature FB 1