W tym tygodniu nasz gdański Zespół Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii wziął udział w wyjątkowym posiedzeniu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było promocji wydanej przez PAN monografii z serii „Wybitni uczeni we wspomnieniach” pod redakcją prof. Marka Krawczyka - dziekana Wydziału V Nauk Medycznych PAN. Najnowsza publikacja przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego - Profesora Stefana Angielskiego.

Prof. S. Angielski był członkiem rzeczywistym PAN, a także pomysłodawcą i twórcą Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, która powstała w 1999 roku jako zamiejscowa filia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.  

Wspomnieniami o Profesorze na łamach monografii podzielili się Jego współpracownicy, a także przyjaciele. Jak we wstępie napisał prof. M. Krawczyk: "Jedną z najważniejszych części publikacji o prof. Angielskim są wspomnienia członków najbliższej rodziny – córek, Eweliny, Anny, Marii i Jadwigi, zięcia oraz wnuczki. Te ostatnie są słowami pożegnania po śmierci ukochanego Dziadziusia”. W tej publikacji jest wszystko – historia Polski przeplata się z historią nauki i medycyny. Ale to przede wszystkim historia dobrego, wrażliwego i wyjątkowego Człowieka – w każdym rozdziale znaleźć można opowieści i anegdoty będące tego dowodem.

Prof. S. Angielski:
„Dziś dyskutuje się, czym jest patriotyzm, poszukuje się jego definicji, a przecież to jest takie proste: kochać Polskę! Oddawać jej tę cząstkę życia, która nas spaja. Kochać nie tylko człowieka, ale też jakąś sprawę, mieć jakąś pasję. Może nią być nauka, muzyka, sport, Ojczyzna… Kochając tę sprawę, człowiek staje się pięknym”.

Promocja książki prof. Angielskiego