W czasopiśmie Haematologica (IF=10,1) został opublikowany artykuł pt. „Asciminib stands out as the superior tyrosine kinase inhibitor to combine with anti-CD20 monoclonal antibodies for the treatment of CD20+ Philadelphia-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia in preclinical models”.

Jest to rezultat współpracy zespołu dr hab. Małgorzaty Firczuk z Zakładu Immunologii IMDiK PAN oraz grup badawczych z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwszym autorem pracy jest doktorant IMDiK PAN, Krzysztof Domka. Haematologica, założona w 1920 roku, jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism w dziedzinie hematologii, publikującym wyniki badań klinicznych oraz przedklinicznych o znaczeniu klinicznym.

W artykule przedstawiono badania przedkliniczne dotyczące skuteczności terapii skojarzonych w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia. W badaniu oceniono skuteczność różnych kombinacji inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) i przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciw białku CD20. Zaobserwowano, że TKI zmniejszają ilość CD20 na komórkach białaczkowych, co może obniżać skuteczność przeciwciał anty-CD20. Ponadto wykazano, że poszczególne leki z grupy TKI w różnym stopniu wpływają na komórki układu odpornościowego, takie jak komórki NK i makrofagi, które odpowiadają skuteczność przeciwciał monoklonalnych. TKI nowej generacji, asciminib, okazał się najbardziej obiecującym lekiem, ponieważ nie wpływa hamująco na funkcje komórek układu odpornościowego, umożliwiając optymalne działanie przeciwbiałaczkowe przeciwciał anty-CD20. Te odkrycia mogą być kluczowe dla pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Filadelfia, sugerując potrzebę precyzyjnego wyboru TKI do terapii skojarzonej z przeciwciałami monoklonalnymi. Proponując nową kombinację terapeutyczną, badanie wskazuje na potencjalne możliwości poprawy skuteczności leczenia tej agresywnej postaci białaczki.

https://doi.org/10.3324/haematol.2023.284853

 

Haematologica logo cut