Dr Tomasz Kulesza z Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii
został laureatem Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Gdańsku
dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2023 roku.
Tytuł publikacji: „Pit 1 transporter (SLC20A1) as a key factor in the NPP1-mediated inhibition of insulin signaling in human podocytes”.
Laureaci Konkursu prezentowali nagrodzone publikacje podczas uroczystego ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów,
które odbyło się w siedzibie Oddziału PAN w Gdańsku.
Serdeczne gratulacje!
nagroda dr Tomasz Kulesza zdj