Dziękujemy wszystkim Patronom, Gościom Specjalnym, Wykładowcom, Uczestnikom oraz Sponsorom
Polsko-Amerykańskiego Sympozjum "Power of stem cells to model embryos and organs",
które odbyło się w zeszłym tygodniu!

 POL AM symp na stronę fin

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika

Sympozjum post promo ikonka Marszałek

Zapraszamy do zapoznania się abstraktami wystąpień oraz relacją fotograficzną. 

 

                                                                                                                        Sympozjum post promo ikonka abstrakty     Sympozjum post promo ikonka zdjęcia