Dnia 5 czerwca 2023 r. o godzinie 12:30 w Sali Konferencyjnej
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Chabros pt.: ”Patogenność mutacji w genie GDAP1."

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Dagmara Kabzińska

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski w Warszawie;
Dr hab. Róża Kucharczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Dokumenty do pobrania:
streszczenie rozprawy doktorskiej
recenzja - Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
recenzja - prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski
recenzja - dr hab. Róża Kucharczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN