Dnia 15 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00
w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
przy ul. Adolfa Pawińskiego 5 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Piotra Wojtyniaka
pt. ”Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu 
i regeneracji komórek w modelach  ischemii i reperfuzji mózgu”.

Promotor: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Promotor pomocniczy: dr Maria Kawalec

Recenzenci:
Prof. dr hab. Joanna Szczepanowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie;
Dr hab. n. med. Ewa Nagańska, Klinika Neurologii i Epileptologii, SPSK CMKP w Warszawie;
Dr hab. Marta B. Wiśniewska, Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie. 

Dokumenty do pobrania: